Ärftlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ärftlig, varianter, uttal och böjningar av ärftlig

Ärftlig synonym, annat ord för ärftlig, vad betyder ärftlig, förklaring, uttal och böjningar av ärftlig.

Synonymer till ärftlig

Vad betyder och hur uttalas ärftlig

Ärftlig uttalas ärft|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av ärftlig

Böjning (i positiv) ärftlig en ~ + subst. ärftligt ett ~ + subst. ärftliga den/det/de ~ + subst.

Ärftlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ärftlig på Engelska

 • hereditary

Hur används ordet ärftlig

 1. När människor utsätts för joniserande strålning är det oftast frågan om mycket låga stråldoser. De skador som då kan uppstå är i första hand uppkomst av cancer och ärftliga skador. När man i strålskyddssammanhang önskar uppskatta risken för sådana skador måste man ta hänsyn till att sannolikheten för dessa skador är olika i olika organ. Därför har man beräknat så kallade organviktsfaktorer. Genom att multiplicera den ekvivalenta dosen i varje organ med organviktsfaktorn och summera över alla organ får man den så kallade effektiva dosen. När man i dagligt tal eller i normala strålskyddssammanhang pratar om "stråldos" är det normalt den effektiva dosen som avses. I området upp till ca 0,5 Sv är den effektiva dosen ett användbart mått på risken för att få en cancer eller ärftlig skada. Man bör dock komma ihåg att det inte är möjligt att använda effektiv dos som mått på risken för andra skador än dessa och att begreppet inte är användbart vid de mycket höga stråldoser som kan vara aktuella vid t.ex. strålbehandling. (källa)
 2. Primär laktosintolerans är ärftlig och beror på en genetisk mutation i laktasgenens reglerande del (se referenslista nedan). Primär laktosintolerans är således ärftlig och försvinner därmed aldrig, men uppkommer vanligtvis först i vuxen ålder. Detta är den vanliga formen av primär laktosintolerans. (källa)
 3. Den vanligaste orsaken är infektion av bakterien Helicobacter pylori, som ligger bakom mer än 60% av fallen. Vissa typer av H. pylori medför större risk än andra. Andra vanliga orsaker är att äta syrade grönsaker och att röka. Kring 10% av fall verkar gå i familjer och mellan 1% och 3% av fall är till följd av genetiska syndrom som ärvts från föräldrarna, exempelvis ärftlig diffus ventrikelcancer. De flesta fall av cancer i magsäcken är carcinom. Carcinomen kan även delas in i ett antal subtyper. Lymfom och mesenkymala tumörer kan också utvecklas i magsäcken. Oftast utvecklas cancrar i magen under flera år, och utvecklingen sker genom ett antal steg. Diagnosen ställs oftast via biopsi som görs endoskopiskt. Detta följs av medicinska avbildning för att avgöra om sjukdomen har spridit sig till andra delar av kroppen. Japan och Sydkorea, två länder som har högt antal fall av magsäckscancer, screenar hela befolkningen. (källa)
 4. "Svenska" stormän kallas i tidiga latinska källor nobiles (adelsmän). De tillhörde ätter med hög social ställning med gamla anor och i ätten ärftlig lantegendom (odal). Ofta valdes lagsagans lagman ur sådan ätt. För deras tidiga härkomst finns inga (av historiker godtagna) belägg. Deras 'adelskap', ett begrepp som tillhör en senare tid, är inte grundat på ett (känt) formellt upptagande i en privilegierad grupp. De kallas därför uradel (ur- - som har funnits så länge man minns). Oftast så refereras personer i särskilt rika ifrån järnåldern till vikingatiden gravar som stormän, då det är uppenbart att de varit personer av stor ekonomisk och socialstatus, men det är okänt exakt vad detta innebar. (källa)
 5. Efter ingripande av de danska och norska kungarna nåddes år 1310 en förlikning. I freden i Helsingborg 1310 kom försoningen, då hertigarna förmådde kung Birger att gå med på att kungariket delades i tre delar. Hertigarna fick de västra delarna av Sverige, med undantag av slottet Tre Kronor i Stockholm, Kalmar slott och Borgholms slott samt större delen av Finland i kung Birgers rygg. Hertig Erik erhöll vid den svenska riksdelningen som ärftlig besittning bland annat landskapen Västergötland, Dalsland och Värmland. Birger tillerkändes inget inflytande i dessa områden. Erik var svärson till Norges kung Håkan Magnusson, och hade utsikt att vinna den norska kronan. Hertigarnas riksdel – liksom kungens – innehades med full ärftlig rätt. Den betraktades som en gemensam arvlott i riket. Vid den enes död utan arvingar skulle den överlevande hertigen ärva brodern. Eriks rike har av Michael Nordberg kallats "den egentligen enda rent feodala statsbildningen som funnits i Sverige". (källa)
 6. Baronet (eller på svenska baronett) är en ärftlig brittisk titel indikerar innehav av en särskilt instiftad värdighet, ett baronetcy. Upphovet till att titeln instiftades i England och Skottland på 1600-talet var som belöning åt dem som ekonomiskt bidrog till att bekosta koloniseringen av Irland respektive Nova Scotia. (källa)
 7. Högsta klassen av adelsmän (förutom kungen) under medeltid i Sverige är jarl, en uppenbarligen ärftlig värdighet. Jarlarna kommenderade över riddarna i riksrådet, som stod över de vanliga riddarna. Steget under var sven av vapen, (de förde alltså egen sköld) och sedan svenner, i allmänhet unga adelsmän som ännu inte dubbats till riddare. (källa)
 8. Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar genomet det genetiska material som finns i alla celler utom könscellerna. (källa)
 9. Giftstruma kan uppkomma av flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att hela sköldkörteln överproducerar tyroideahormon. Detta kallas Graves sjukdom. Mindre vanligt är att en enskild eller flera knölar i sköldkörteln framkallar en ökad hormonsekretion, vilket kallas knölstruma. Tyreoidit (inflammation i sköldkörteln) kan också leda till giftstruma. Många kliniska tillstånd leder till att sköldkörtelvävnaden ökar produktionen av tyroideahormon, däribland posttraumatisk stress. Det förekommer att personer med anorexia nervosa under viktuppgången vid tillfrisknande har en övergående giftstruma. Sköldkörtelsjukdomar har en ärftlig komponent i det att det i samma familj kan uppkomma olika sådana sjukdomar, och drabbar oftare kvinnor än män. (källa)
 10. Människans naturliga hårfärg är ärftlig. De dominerande hårfärgerna är därför olika i olika regioner och etniska grupper, men eftersom människor i alla tider rest och bildat familj i nya omgivningar kan man inte dra säkra slutsatser om en persons ursprung på basen av utseendet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.