Åkerareal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder åkerareal, varianter, uttal och böjningar av åkerareal

Åkerareal synonym, annat ord för åkerareal, vad betyder åkerareal, förklaring, uttal och böjningar av åkerareal.

Vad betyder och hur uttalas åkerareal

Åkerareal uttalas åker|are|al och är ett substantiv.

Ordformer av åkerareal

Singular

åkerareal
obestämd grundform
åkerareals
obestämd genitiv
åkerarealen
bestämd grundform
åkerarealens
bestämd genitiv

Plural

åkerarealer
obestämd grundform
åkerarealers
obestämd genitiv
åkerarealerna
bestämd grundform
åkerarealernas
bestämd genitiv

Åkerareal är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Åkerareal på Engelska

  • area under cultivation

Hur används ordet åkerareal

  1. Under mitten på 1990-talet bedömdes att cirka 16 procent av världens åkerareal var bevattnad. Dessa åkrar bedömdes svara för cirka 36 procent av världens skördar. Detta innebär att den bevattnade åkerarealen i genomsnitt ger nästan tre gånger högre skörd per hektar än den obevattnade åkerarealen. Under de närmsta 30 åren lär cirka 70 procent av U-ländernas förväntade skördeökningar komma från bevattnade åkrar. (källa)
  2. Den areal som odlats med korn i Sverige har varierat mycket kraftigt under 1900-talet. Mellan åren 1951 och 1966 mer än femdubblades kornarealen från drygt 112 000 till cirka 608 000 hektar. Kornet hade sin största utbredning år 1979 med cirka 754 000 hektar, vilket motsvarade 25 % av Sveriges totala åkerareal detta år. På Jordbruksverkets webbplats publiceras årligen statistik om arealen som odlas med korn i det Statistiska meddelandet JO 10 SM Jordbruksmarkens användning. I Eurostats databas publiceras statistik om kornskörd och kornareal i Europa under kategorin Agriculture och underkategorin Regional Agriculture Statistics. I FAO:s databas publiceras statistik om kornskörd och kornareal i världen under kategorin Production och underkategorin Crops. (källa)
  3. Foderbetsodlingen har minskat kraftigt under 1900-talet, främst på grund av minskat antal nötkreatur. På 1920-talet omfattade foderbetsodlingen omkring 1,25 % av den svenska åkerarealen, på slutet av 1980-talet odlades endast omkring 100 hektar foderbetor. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.