Överhus Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder överhus, varianter, uttal och böjningar av överhus

Överhus synonym, annat ord för överhus, vad betyder överhus, förklaring, uttal och böjningar av överhus.

Vad betyder och hur uttalas överhus

Överhus uttalas över|hus och är ett substantiv.

Överhus betyder:

Ordformer av överhus

Singular

överhus
obestämd grundform
överhus
obestämd genitiv
överhuset
bestämd grundform
överhusets
bestämd genitiv

Plural

överhus
obestämd grundform
överhus
obestämd genitiv
överhusen
bestämd grundform
överhusens
bestämd genitiv

Överhus är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet överhus

  1. Brittiska överhuset (engelska: The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled eller House of Lords) är den ena av det brittiska parlamentets två kamrar. (källa)
  2. Pärernas roll är att besätta platserna i överhuset och är därför ej valbara till underhuset. Rätten för ärftliga pärer till en plats i överhuset har successivt begränsats genom unionsbildningarna mellan England, Skottland och Irland samt av politiska reformer med just detta syfte, senast under Tony Blairs tid som premiärminister med House of Lords Act 1999. Av pärernas privilegier kvarstår idag endast rätten att begära audiens hos monarken för att framlägga ämnen som gäller allmänt väl och rätten att slippa arrest vid civilrättsliga mål. (källa)
  3. Pärsvärdighet (engelska peerage med titeln peer, av franska pair och latin par, jämlike) betecknar idag den adelsvärdighet som tillkommer medlemmar av det brittiska parlamentets överhus. Begreppet har även använts om medlemmar i motsvarande organ i Frankrike fram till 1848 med avbrott för åren efter franska revolutionen 1789 och i Portugal från 1826 till det republikanska statsskickets införande 1911. (källa)
  4. Parlament kan i likhet med andra typer av beslutande eller lagstiftande församlingar vara enkammar- eller tvåkammarsystem. Detta innebär en uppdelning i överhus och underhus vilka sinsemellan kan ha olika funktioner. (källa)
  5. Tvåkammarsystem eller bikameralism är ett system med ett parlament som består av två kammare med ledamöter som sammanträder var för sig i ett överhus och ett underhus. Skillnaderna mellan de två kamrarna kan vara skiftande rösträtts- och valbarhetsregler, ofta olika valperioder, samt att maktbefogenheterna kan vara olika fördelade mellan dem. (källa)
  6. Ett underhus är den andra kammaren i en lagstiftande församling som tillämpar ett tvåkammarsystem. Den andra kammaren åtföljs av en första kammare, vilken även kan benämnas överhus. Ett underhus kan ha olika namn, men representanthus, deputeradekammare, och nationalförsamling är några vanligt förekommande namn på den andra kammaren. (källa)
  7. Under Konfederationsartiklarna bestod kongressen av en kammare där varje delstat hade en röst. På 1787 års konstitutionskonvent i Philadelphia förekom två huvudalternativ för utformningen av den lagstiftande församlingen: Å ena sidan Virginiaplanen som rekommenderade ett direktvalt underhus och ett överhus där delstaterna skulle representeras, enligt denna plan skulle överhuset väljas av underhuset vilket föredrogs av de större delstaterna med större befolkningar. Å andra sidan fanns New Jerseyplanen som rekommenderade att behålla den gamla kongressens utformning med en röst per delstat, något som skulle ha gynnat de mindre delstaterna. En kompromiss föreslogs av Connecticuts delegation där man stödde idén med två kammare men där alla delstater skulle representeras lika i överhuset oavsett befolkning. Denna kompromiss gick igenom och inkluderades i USA:s konstitution som i stort trädde i kraft och ersatte Konfederationsartiklarna 1789, samma år som det första valet till Representanthuset hölls. (källa)
  8. Enkammarsystem eller unikameralism är en lagstiftande församling som består av en kammare med ledamöter. Enkammarsystem är den vanligaste typen av lagstiftande församling, och används i cirka tre femtedelar av världens länder. En lagstiftande församling med ledamöter som sammanträder i ett överhus och ett underhus är exempel på ett tvåkammarsystem. En lagstiftande församling som utgör parlament och som tillämpar ett enkammarsystem kan även kallas enkammarparlament. (källa)
  9. Under länsväsendets tid var lord beteckningen för en länsherres överhuvud och särskilt för den som innehade sitt län direkt av kronan, en baron eller pär (peer of the realm). Lord kom därför även att beteckna medlem av överhuset (House of lords), och bland dessa skiljer man mellan Lords spiritual, "andliga" lorder, de ärkebiskopar och biskopar, som haft säte i överhuset, och Lords temporal, det vill säga "världsliga" lorder. (källa)
  10. Fram till 2006 var lordkanslern även talman i överhuset och rättsväsendets högste chef. Denna hopblandning av verkställande makt (ministerämbete), lagstiftande makt (talman i överhuset) och dömande makt (rättsväsendets högsta chef) ansågs på 2000-talet vara otidsenlig och strida mot Montesquieus maktdelningsprincip. Därför övertogs de två senare uppgifterna 2006 av ämbetsmän med titlarna lord speaker respektive lord chief justice of England and Wales. När justitieministerämbetet inrättades 2007 slogs lordkanslerns portfölj ihop med vissa uppgifter som tidigare sorterat under inrikesministern, till exempel ansvaret för kriminalvården. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: