Överskyla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder överskyla, varianter, uttal och böjningar av överskyla

Överskyla synonym, annat ord för överskyla, vad betyder överskyla, förklaring, uttal och böjningar av överskyla.

Synonymer till överskyla

Hur används ordet överskyla

  1. Den oro och förvirring, som härav följde, och det försvagande av den lutherska protestantismens ställning gentemot katolicism och kalvinism, som splittringen medförde, gjorde det, sedan alla försök att nedtysta eller överskyla motsatserna misslyckats, nödigt att dogmatiskt närmare bestämma de omtvistade läropunkterna. För detta ändamål var i synnerhet den württembergske teologen Jacob Andreæ verksam. Sedan han under resor genom större delen av det lutherska Tyskland ivrigt underhandlat med furstar och teologer i denna fråga, framlade han 1574 ett förslag till bekännelseskrift, vilket, efter en främst av Martin Chemnitz och David Chytraeus gjord bearbetning och tillökning, fick namn av "Schwabisk-sachsiska konkordian". (källa)
  2. I december 1909 kallades Ericsson av Stockholms högskola till filosofie hedersdoktor, vilket han avböjde med motiveringen " då mitt medvetande ej kan överskyla mina bristande förutsättningar för ifrågavarande hedersbevisning". (källa)
  3. Förutom Sovjeternas palats finns även en handfull andra, icke-realiserade höghusprojekt i den serie som idag kallas Sju systrar. Ett välkänt exempel är skyskrapan Zarjadje, vilket planerades att uppföras vid Röda torget i Moskva. Efter Stalins död 1953, växte en opinion inom kommunistpartiet fram mot att bygga skyskrapan, man ansåg att den höga byggnaden, som skulle uppföras i Kremls omedelbara närhet, skulle överskyla Rysslands och Sovjetunionens historiska maktcentrum Kreml. På tomten uppfördes istället den lägre byggnaden Hotell Rossija (ryska: Hotell Ryssland), ett hotell med över 3 000 rum och därmed ett av världens största tills det revs 2006. (källa)
  4. Om det finansiella återuppbyggandet, ömsesidiga transportlättnader o.s.v. antogs några mycket allmänt hållna resolutioner, varjämte de i konferensen deltagande staterna på Lloyd Georges förslag förband sig att för en tid av åtta månader framåt avstå från alla aggressiva handlingar och all omstörtande propaganda mot varandra. Dessa konferensbeslut förmådde ej överskyla torftigheten av hela förhandlingsresultatet, och konferensens egentliga betydelse blev indirekt, nämligen att den var den första stora internationella församling efter första världskriget och ryska revolutionen, där Tyskland och Ryssland på fullt jämlika villkor med övriga stater fick tillträde till förhandlingarna. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.