Översten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder översten, varianter, uttal och böjningar av översten

Översten synonym, annat ord för översten, vad betyder översten, förklaring, uttal och böjningar av översten.

Vad betyder och hur uttalas översten

Översten uttalas över|sten och är ett substantiv.

Ordformer av översten

Singular

översten
obestämd grundform
överstens
obestämd genitiv
överstenen
bestämd grundform
överstenens
bestämd genitiv

Plural

överstenar
obestämd grundform
överstenars
obestämd genitiv
överstenarna
bestämd grundform
överstenarnas
bestämd genitiv

Översten är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet översten

  1. Då ropar balens värdinna till Varenka, och föreslår att hon och hennes far överste Peter Vladislavovitj dansar masurka. Ivan ser att översten i sin ungdom måste ha dansat mycket bra, men att han nu med åldern är en aning stel i de snabba stegen han försöker utföra. När dansen är slut lämnar översten över dottern till Ivan, och ber dem ta en tur. Ivan blir utom sig av glädje och upplever att överstens vänliga leende påminner om Varenka. Klockan fyra eller fem på morgonen, efter en masurka och supén, dansar de en sista kadrilj innan de skiljs åt och Ivan får Varenkas ena vita glacéhandske som ett minne. (källa)
  2. Det visar sig att han inte gjort sin sista repetitionstjänstgöring när han besöker sitt gamla regemente i sällskap med Gösta, som skall inkallas. Carl-Ulrik förvandlas därvid till menige 83:an. På regementet får samtidigt översten besked om ett kommande besök av Parazuelska legationens konsul Belasco, som tidigare fått instruktion att spionera på det svenska flygvapnet. I likhet med översten sägs han vara en hängiven frimärkssamlare. Gösta möter överstens dotter Karin på kaserngården och hon ger honom uppfattningen att hon bara är en anställd i överstens kök. Han får intrycket att Karin är intresserad av honom, men när han sedan ringer får han tala med den riktiga kokerskan, Johanna, och blir till sin förvåning avsnoppad. (källa)
  3. Hushållerskan Hanna ärver helt oväntat en stor förmögenhet av överste Hummerborg hos vilken hon jobbat i många år. Överstens släktingar försöker roffa åt sig arvet, men deras försök misslyckas. (källa)
  4. 63:an Gustavsson har varit med på fjärde kompaniet ända sedan Rudolf Peterssons dagar. Han är 98kg tung och en hetsig slagskämpe och naturligtvis lite dum i huvudet. 63:an Gustavsson är väldigt svartsjuk när det gäller hans flickvän Amanda och med tanke på hans storlek och hetsiga humör så är det en snubbe att akta sig för. Den enda som 63:an ärädd för är Överstens hund, Cesar, vilket 91:an med sitt goda förhållande till Cesar och Översten dragit nytta av genom åren. (källa)
  5. Ryttmästarens ursprungliga rang är inte direkt jämförbar med kaptenens rang av idag. Trupporganisationen före Gustav II Adolfs reform, som slutgiltigt genomfördes först cirka år 1626 var annorlunda. Kavalleriet hade före reformen varit indelat i fanor vars chef kallades ryttmästare (infanterienheten kallades fänika). En fana bestod i fredstid av cirka 150 ryttare medan antalet vid strid normalt uppgick till cirka 500, men kunde var ännu fler. Löjtnanten hade näst högsta rangen, åtföljd av fänriken som var den som red med standaret. Löjtnanten och fänriken åtnjöt dock samma sold. Ryttmästarens rang kan i krigstid anses ha legat närmare överstens rang än kaptenens även om överstens rang även existerade öfferste öfver allt krigzfolket. Överstens rang var dock mer jämförbar med den senare tiders general. (källa)
  6. 91:an gör en snögubbe och avviker från sin vaktpost. Översten kommer förbi och finner en stelfrusen vaktpost och hämtar läkaren. När de båda kommer tillbaka har dock 91:an återvänt till sin post. Under tiden som 91:an är på läkarundersökning kommer två tuber till regementet, en med ett desinfektionsmedel och en med ett sprängämne. 87:an kommer in till läkaren med den ena tuben och order från översten att testa desinfektionsmedlet. 87:an, 91:an och läkaren har problem med få upp tuben och tar hjälp av en blåslampa, de båda tuberna har blandats ihop, men det upptäcks i tid. Tuben med sprängämnet blir stulen av en hund, som gräver ned den och får sedan tag på den andra tuben och försvinner med den. (källa)
  7. Fyra år passerar och Helena och sonen vistas lyckliga i överstens hem. Mågen i huset finner inte deras närvaro angenäm utan intrigerar för att få dem att flytta. Han anser att Helena och hennes barn utgör en skam för familjen som befläckar familjens rykte. Helena väljer att dra sig tillbaka, men har stora svårigheter att klara sig ekonomiskt. Överstinnan erbjuder att adoptera pojken och Helena ger sitt medgivande till detta. Helena klarar emellertid inte av ensamheten och rövar bort sonen en dag när barnflickan tillsammans med sin fästman är på utflykt med pojken. En jakt efter Helena inleds som slutar med att hon kastar sig i vattnet tillsammans med sonen då hon önskar att dö tillsammans med honom. De båda räddas dock och Helena ställs införätta i domstol, anklagad för mordförsök. Hon döms till många års fängelse. (källa)
  8. En överste, hans son marinlöjtnanten Helge och hans niece Eina har just avslutat frukosten. Översten går med sonen genom slottsparken för att visa några ormar som han fört med sig från sin tjänstgöring i Indien. Eina och en gammal trotjänarinna, mulattkvinnan Lucy, står och ser efter Helge. Einas hjärta brinner för honom. Lucy dyrkar sin härskarinna Eina, Eina kommer till ormburen och lyckas övertala Helge att följa med på en roddtur. Han uppträder dock påfallande reserverat. Översten får ett brev från en vän och kollega, överste Sterner. Denne ska resa till Indien, vill under tiden lämna dottern Rosa under vännens beskydd. Rosa anländer och välkomnas hjärtligt, väl hjärtligt av Helge -- anser åtminstone Eina. Medan Helge underhåller Rosa med en roddtur, ägnar sig Eina åt stormande svartsjuka på sitt rum. Hon river sönder ett fotografi av Helge. Lucy ser Helge och Rosa kyssa varandra. Hon berättar vad hon sett för Eina. Översten reser bort, och de unga lämnas åt sig själva. (källa)
  9. Regementschef är i regel en officer av överstes grad och benämning för högsta regementsofficersgraden. Benämningen, stundom i förbindelsen här-överste och även general-överste, är lika gammal som stående trupper, alltså från slutet av medeltiden. Under de värvade truppernas bästa tid, 1500- och 1600-talen, erhöll en berömd krigsman i uppdrag att värva ett regemente och ställdes då såsom överste i spetsen för detsamma. Regementet var sålunda överstens tillhörighet, häri utnämnde han bland annat dess officerare. I den mån värvningen övertogs omedelbart av staten, började överstarna tillsättas av kungen liksom övriga officerare. Ännu i dag är översten i regel regementschef. (källa)
  10. Corto och hans nyvunna vänner stävar uppför floden i riktning mot överstens egendom. Väl framme avrättar "Prickskytten" översten men blir själv dödligt sårad. Kampen går vidare, eftersom "det dyker alltid upp någon ny överste" och det behövs alltid en prickskytt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.