Överstiga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder överstiga, varianter, uttal och böjningar av överstiga

Överstiga synonym, annat ord för överstiga, vad betyder överstiga, förklaring, uttal och böjningar av överstiga.

Synonym till överstiga

Andra språk

Överstiga på Engelska

 • exceed - sales exceed 2 million

Hur används ordet överstiga

 1. I vissa fall kan en bil dra flera släpvagnar. Så är till exempel fallet när en semitrailer kopplas till en dolly, som i sin tur dras av en lastbil. En annan tänkbar kombination är dragbil + semitrailer + släpkärra. En sådan fordonskombination får i Sverige, under vissa omständigheter, vara 25,25 meter lång. Krav finns att kombinationen inte får ha mer än två ledpunkter om hastigheten skall överstiga 40 km/h. (källa)
 2. Bandyklubba är den klubba som används av bandyspelare för att spela bandy. Bandyklubbor ska vara gjorda av trä eller annat likvärdigt material. Träklubbor har ofta en glasfiber-strumpa på sig. En bandyklubbas bredd får ej överstiga 7 cm med eller utan bindning. Längden på en bandyklubba mäts längs yttersidan av böjningen, och den får ej överstiga 127 cm. Normalt får en bandyklubba ej vara hookad men i rinkbandy tillåts en hook på maximalt 4 cm. (källa)
 3. Hösten 2010 började nya regler att gälla för bostadslån. Finansinspektionen ger nya allmänna råd för bostadslån: Nya bolån bör inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Det här blev mer känt som bolånetaket. Reglerna började gälla den 1 oktober och syftet är att öka konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden. Vidare har det föreslagits ett amorteringskrav som skulle göra att ett alla lån skulle behöva amorteras ner till 50 procent av inköpspriset. (källa)
 4. Folkrace är en bilsport i Sverige. Folkrace körs på banor av grus eller asfalt med täckta bilar som är typbesiktigade i Sverige. Bilarna måste var byggda enligt vissa säkerhetsföreskrifter, bland annat skall de ha skyddsbur. Innan varje tävling skall alla tävlingsbilar besiktigas av teknisk funktionär så att de håller de säkerhetskrav som ställs i reglementet. Maxhastigheten ska inte överstiga 80 km/timme, men det finns de som kör fortare ändå. Banan ska dock vara byggd så man inte ska kunna komma upp i högre hastighet. (källa)
 5. Golfbollens storlek och beskaffenhet definieras i golfreglerna. Diametern av en golfboll skall minst vara 42,67 mm, och dess vikt får inte överstiga 45,93 g. Ytan på golfbollen är försedd med cirka 300 till 450 urgröpningar (dimples). Det exakta antalet dimples är inte fastställt. Nästan varje tillverkare använder ett särskilt arrangemang av dimples, vilka är avsedda att optimera projektilbanan. De första golfbollarna hade inga dimples. De var helt enkelt runda och släta. Däremot konstaterades sedan att spåren och fårorna i golfbollarna som uppvisades efter många års användning gynnade dess flykt. Då började fåror graveras in i golfbollarna, vilket gav upphov till dimples. (källa)
 6. Idag bestäms valutakurser av andra faktorer än guldpriset, så det är opraktiskt med guldmynt för handeln. Metallvärdet hos ett guldmynt kan vida överstiga präglat belopp. (källa)
 7. I Svenska Ishockeyförbundets regelbok föreskrivs att klubban ska vara av godkänt material, vara jämn utan beslag o.dl., bara ha en böjning och ett blad. Skaftet ska vara rakt och ha ett skydd i toppen. En utespelare får inte spela med målvaktsklubba, inte heller med mer än en klubba eller med en motståndares klubba. Som längst får en klubba vara 163 cm (undantag kan ges för spelare som är längre än 2 m) och bredden får inte överstiga 3 cm. Klubbans blad får högst vara 32 cm långt och ska vara 5 till 7,63 cm högt. Man får inte spela med en trasig klubba. (källa)
 8. Hur mycket energi en person använder i vila varierar från person till person och man brukar kalla detta för BMR (Basal Metabolic Rate). BMR innefattar den energi de inre organen är i behov av för att fungera korrekt. Att t.ex. bara röra sitt lillfinger kommer att öka energianvändningen och överstiga BMR. Därmed räcker inte BMR för att man skall veta sin totala energianvändning. Den totala energianvändningen skiljer sig även den från person till person och från dag till dag beroende på aktivitetsnivån. Den totala energianvändningen brukar kallas för TDEE (Total Daily Energy Expenditure). (källa)
 9. Kapillär återfyllnad definieras som den tid det tar för huden att återfå sin färg efter att tryck applicerats mot huden, exempelvis en nagelbädd. Lyft handen ovanför hjärtats höjd och tryck på en nagel tills den är vit. Släpp trycket och mät tiden det tar för färgen att återkomma. Tiden bör inte överstiga 2 sekunder. Längre tid än så kan tyda på dehydrering, cirkulationssvikt, minskad perifer perfusion eller perifer kärlsjukdom. (källa)
 10. För att hålla buntarna fuktiga och färska under transporter, som inte får överstiga fem dygn, lindas de in i bananblad eller läggs i plastpåsar. Tuggandet har en social aspekt och man kan anordna ett katparty utan annan särskild anledning än att bara prata och vara tillsammans. Tuggar gör man mestadels hemma privat, handlarna tuggar i sina butiker eller salustånd, taxichaufförerna i sina bilar och eftermiddagsarbetarna på sina arbetsplatser. Den kat man tuggar sväljs inte utan lagras som bollar i kinderna. Det är endast saften som kommer ned i magen och därför dricker man mycket hela tiden. Användandet kan liknas vid tuggandet av kokablad i Sydamerika. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.