Aktieägande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder aktieägande, varianter, uttal och böjningar av aktieägande

Aktieägande synonym, annat ord för aktieägande, vad betyder aktieägande, förklaring, uttal och böjningar av aktieägande.

Vad betyder och hur uttalas aktieägande

Aktieägande uttalas aktie|äg|ande och är ett substantiv.

Ordformer av aktieägande

Singular

aktieägande
obestämd grundform
aktieägandes
obestämd genitiv
aktieägandet
bestämd grundform
aktieägandets
bestämd genitiv

Aktieägande är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet aktieägande

  1. Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.