Alternativmedicinsk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder alternativmedicinsk, varianter, uttal och böjningar av alternativmedicinsk

Alternativmedicinsk synonym, annat ord för alternativmedicinsk, vad betyder alternativmedicinsk, förklaring, uttal och böjningar av alternativmedicinsk.

Vad betyder och hur uttalas alternativmedicinsk

Alternativmedicinsk uttalas alt|ern|at|iv|med|ic|insk och är ett adjektiv -t -a.

Alternativmedicinsk betyder:

Ordformer av alternativmedicinsk

Böjning (i positiv) alternativmedicinsk en ~ + subst. alternativmedicinskt ett ~ + subst. alternativmedicinska den/det/de ~ + subst.

Alternativmedicinsk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet alternativmedicinsk

  1. uttal: ) eller helande är en alternativmedicinsk verksamhet, där man genom enbart andliga metoder försöker behandla sjukdomar. Termen healing (i äldre svenskt text helbrägdagörelse) används bland annat av vissa kristna grupper som hävdar att sjukdomar kan botas genom bön och handpåläggning. Healing utförs ofta genom att healern håller händerna på eller nära den som ska behandlas, men den utförs också på distans. (källa)
  2. Koppning (numera används ofta det engelska ordet cupping) är en alternativmedicinsk metod där man med hjälp av kärl skapar undertryck som lyfter upp huden. (källa)
  3. Eurytmi är en rörelsekonst som utövas och lärs ut inom Waldorfpedagogiken och annorstädes inom den antroposofiska rörelsen. Eurytmin har tre huvudgrenar: en alternativmedicinsk terapeutisk förgrening, den så kallade läkeeurytmin (se nedan), en pedagogisk tillämpning praktiserad i waldorfskolorna och slutligen den huvudsakliga tillämpningen som scenkonst. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.