Andre Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder andre, varianter, uttal och böjningar av andre

Andre synonym, annat ord för andre, vad betyder andre, förklaring, uttal och böjningar av andre.

Vad betyder och hur uttalas andre

Andre uttalas andre se under annan.

Ordformer av andre

andre se under annan

Hur används ordet andre

  1. Vid skilsmässa delas giftorättsgodset lika mellan makarna. Vid arvskiften likaså, dock kan den framlidne maken göra den andre i stort sett arvslös (med undantag för 4 basbelopp). Giftorätt är samma som bodelning. (källa)
  2. Glima (isländska: glíma) är en nordisk form av brottning med anor från vikingatiden som i sin mest kända variant endast har överlevt i obruten tradition på Island. Brottningsformen fanns också i Sverige hos allmogebefolkningen och kallades då bl.a. för Lösatagsglima, Byxtag eller Ryggkast, men dog ut i början av 1900-talet. Glima var således en uppvisningssport i Olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm. I dagens isländska glima håller kämparna hela tiden i varandras bälten och försöker kasta den andre till marken medelst lyft, kast och skrevstörtningar. För att möjliggöra grepp såsom i äldre tiders löst sittande kläder bär utövarna nuförtiden ett så kallat glima-bälte med remmar om bägge låren. (källa)
  3. Sena exempel på underofficershillebarder är de espatons som Napoleon 1809 förordnade att de franska infanteriregementenas andre och tredje örnbärare skulle beväpnas med. (källa)
  4. En vanlig teknik för att uppnå denna kontrastverkan är att komiker uppträder i par, där den ene komikern spelar en allvarlig figur (the straight man) som bollplank åt den andre. (källa)
  5. En huvudstad är den stad i en suverän stat där dess statschef eller lagstiftande församling har sitt säte. Detta kan vara fastslaget i landets grundlag eller reglerat i annan lagstiftning. Ofta är egenskapen som huvudstad i stället etablerad genom historisk sedvänja utan att vara officiellt fastställt. Det förekommer dock fall där en i författningen fastslagen huvudstad i praktiken inte har den funktionen. (källa)
  6. Händelsevis utgavs under pseudonymen Carlot. Pseudonymen var förknippad med stort hemlighetsmakeri och få personer kände till vem som egentligen dolde sig bakom den. Brodern Frits Leffler visste, men inte den andre brodern Gösta Mittag-Leffler. När Frits Leffler per post mottog en kopia av boken hade han stora svårigheter att dölja sin vetskap för Gösta Leffler. Gösta Leffler fattade dessutom misstankar om att huvudpersonen i novellen Jag baserades på hans verklige vän Adrian Göthe. (källa)
  7. Kannibalism innebär att en människa eller annat djur äter en annan individ av samma art, utövaren av kannibalism kallas kannibal. När människor äter människokött kallas det antropofagi (grek. människoätande). Ordet kannibal kommer från "Karibien", då det talades om att människoätare fanns där. (källa)
  8. 1523 hade Gustav Vasa träffat Laurentius Andreæ och börjat närma sig den protestantiska läran, och 1524 bröt Sverige de officiella kontakterna med Rom. Troligtvis hade Gustav Vasa redan planer på en övergång till den lutherska läran. Genom Laurentius Andreæ lärde kungen känna Olaus Petri och 1524 förflyttades han till Stockholm, gjordes till sekreterare stadens råd och prost i Storkyrkan. (källa)
  9. I en variant öppnar kombinationslåset bara en lucka över ett nyckelhål. För tillträde till säkerhetsutrymmet krävs alltså såväl kännedom om den rätta koden för kombinationslåset som tillgång till den rätta nyckeln. Vid kvalificerade säkerhetsfall krävs två personer för att få upp dörren: Den ene känner till koden, men har inte nyckel. Den andre har nyckel, men ska inte känna till den hemliga kombinationslåskoden. Nyckeln är utförd med många "taggar" med många avsatslägen för taggarna för att försvåra uppdyrkning av låset. De två personerna vaktar varandra så att allt går tillbörligt till. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.