Anknyta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder anknyta, varianter, uttal och böjningar av anknyta

Anknyta synonym, annat ord för anknyta, vad betyder anknyta, förklaring, uttal och böjningar av anknyta.

Synonymer till anknyta

Vad betyder och hur uttalas anknyta

Anknyta uttalas an|knyta och är ett verb (lös eller fast sammansättning) anknöt, anknutit, anknuten anknutet anknutna, pres. anknyter.

Ordformer av anknyta

Aktiv

anknyta
infinitiv
anknyter
presens
anknöt
preteritum
anknutit
supinum
anknytande
presens particip
anknyt
imperativ

Passiv

anknytas
infinitiv
anknyts
presens
anknöts
preteritum
anknutits
supinum

Perfekt particip

anknuten en
~ + subst.
anknutet ett
~ + subst.
anknutna den/det/de
~ + subst.
anknutne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer passiv

anknytes
presens

Anknyta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Anknyta på Engelska

  • connect, unite, link

Hur används ordet anknyta

  1. Läkemedelsberoende (läkemedelsmissbruk) kallas beroende av narkotikaklassade läkemedel, det vill säga framför allt smärtstillande medel, sömntabletter eller viss psykofarmaka. Läkemedelsberoende sammanfaller ofta med missbruk, så kallat substansmissbruk, ett skadligt bruk av i detta fall läkemedel. Beroendet integrerar fysiologiska, psykologiska och sociala funktionsfenomen samtidigt som det tyckts anknyta till grundläggande aktiviteter i hjärnan. (källa)
  2. Uttrycket avsåg, genom att anknyta till religionsstiftaren Moses namn, att betona den konfessionella snarare än den etniska (det vill säga judiska) identiteten hos judarna i Sverige och andra europeiska länder där motsvarande begrepp användes (till exempel tyska "Mosaisch") och där judarna i stället ville se sig som medborgare i de nationalstater i vilka de var bosatta, men av annan religion. I Sverige hade judarna tidigare ofta omtalats som den "judiska nationen" och snarast betraktats som en främlingskoloni, vilket förändrades i och med judereglementets upphävande år 1838. (källa)
  3. Rättshaverist för att beskriva en person är belagt från 1918, men faller tillbaka på rättshaveri som är belagt i svenskan från 1852. Det senare är ett inlån från tyskans Rechthaberei med betydelsen "att mena sig ha rätt". Efterledet -haveri är en nominalisering av hava, liksom tyskans -haberei kommer av haben. Från 1917 ärättshavare belagt i svenskan, vilket även har motsvarigheter i tyskans Rechthaber och danskans rethaver. Men för att kunna anknyta bättre till det mer kända grundordet rättshaveri började en del att omtala personer som rättshaverister, vilket idag är det vanliga. (källa)
  4. Jurisdiktionen kan också anknyta till att domstol kan ha domsrätt över viss eller vissa personer, typiskt sett domstolslandets egna medborgare, eller personer som tjänstgör i landets krigsmakt. Historiskt sett har universiteten haft en sådan jurisdiktion, där dess medlemmar (korporation) endast kunde dömas i universitetets egna domstol, liksom soldater vilka för infanteriets vidkommande endast kunde dömas i regementskrigsrätten. (källa)
  5. Det har föreslagits att Newton valde att inkludera indigo inte för att han såg det som en distinkt färg, skiljd från blått och violett, utan för att han ville anknyta till det mystiskt laddade talet sju, och/eller ville ordna färgerna i en skala som motsvarade en oktav inom musiken. Det har också föreslagits att Newtons färg "indigo" skulle motsvara det vi idag kallar blått, medan Newtons "blå" idag skulle kallas blågrön eller cyan. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.