Användningsområde Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder användningsområde, varianter, uttal och böjningar av användningsområde

Användningsområde synonym, annat ord för användningsområde, vad betyder användningsområde, förklaring, uttal och böjningar av användningsområde.

Vad betyder och hur uttalas användningsområde

Användningsområde uttalas an|vänd|nings|om|råde och är ett substantiv.

Ordformer av användningsområde

Singular

användningsområde
obestämd grundform
användningsområdes
obestämd genitiv
användningsområdet
bestämd grundform
användningsområdets
bestämd genitiv

Plural

användningsområden
obestämd grundform
användningsområdens
obestämd genitiv
användningsområdena
bestämd grundform
användningsområdenas
bestämd genitiv

Användningsområde är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Användningsområde på Engelska

 • possible use, usage, applications

Hur används ordet användningsområde

 1. Ett vanligt användningsområde för gasturbinen är elektrisk kraftproduktion. En fördel är att aggregaten går snabbt att sätta upp och kan vara i drift efter bara några månader. De går också snabbt att starta och stoppa vilket gör dem lämpade för reservkraft. Som exempel har Stallbacka kraftverk i Trollhättan sådana reservkraftverk drivna av svensktillverkade GT120 turbiner från STAL som kommer upp i full effekt efter bara 8 minuter. (källa)
 2. Gengasen hade sitt ursprung i industriella tillämpningar under 1800-talet, som ersättning för stenkol i områden där det fanns gott om billig ved. Ett industriellt användningsområde var för att elda ugnar inom järnframställning. I fordonstillämpningar under 1900-talet har syftet varit att ersätta bensin som drivmedel. (källa)
 3. Glimlampans främsta användningsområde är som indikatorlampa. Eftersom den kan drivas direkt frånätspänning och har lång hållbarhet är den vanlig i spisar, kylskåp och andra apparater som inte arbetar med lägre spänningar internt. (Lysdioder är vanliga i hemelektronik, men är bara praktiskt användbara när det redan finns låg spänning tillgänglig). Glimlampor säljs som färdiga enheter med förkopplingsmotstånd och lampa monterade i färgade gjutna plasthöljen. En vidareutveckling av glimlampan är nixieröret, vilket har ett antal elektroder formade som siffror eller andra tecken och på så sätt kan visa information. (källa)
 4. Många användningsområden utnyttjar ämnets höga viskositet. Proprantriol används i många hudkrämer och dylikt som konsistensgivare och ibland också i tvål, ofta då kallad glycerintvål. I vissa visarinstrument, som används i vibrerande miljö, används glycerol som dämpare av visaren. Ett annat användningsområde för glycerol är som tillsats till såpvatten, i syfte att göra såpbubblor mer hållbara. Ämnet benämns även E422. (källa)
 5. Grönmassa är en benämning, främst använt inom agronomvärlden, för skördade vallodlade gröna växter. Vanligtvis menar man olika former av gräs och örter. Dess främsta användningsområde är för att tillverka hö, ensilage och kraftfoder till betesdjur. (källa)
 6. Dessa fem är de vanligast förekommande märkesnamnen, men det finns fler. Ibland marknadsförs samma båt under olika namn. Det är också vanligt att tillverkarna har båtar i olika kategorier för olika typer av användningsområde. (källa)
 7. Latexen kokas, varvid rå guttaperka i form av ganska hårda gråbruna klumpar om 10 à 15 kg erhålles. Inuti klumparna är färgen marmorerad i olika gråbrunröda nyanser. Råguttaperkan mjukas genom uppvärmning varefter föroreningar avlägsnas genom knådning. Tunna skivor har konsistens ungefär som läder. Töjningen hos dessa skivor är låg varför de har använts för tillverkning av drivremmar för remdrivna maskiner. Ett annat användningsområde är skosulor och galoscher. (källa)
 8. Vanligtvis är föremål högergängade, det vill säga medurs vridning ger åtdragning. Vänstergängning kan förekomma i särskilda fall, till exempel för att förhindra oavsiktlig urskruvning på roterande maskindelar. Ett annat användningsområde för vänstergänga är vantskruven som består av en vänster- och en högergängad skruv. (källa)
 9. Antalet hagelkorn som ryms i patronen beror på om det är grovt eller fint hagel man skjuter med. Denna grovlek anpassas dels till typen av vilt, dels det tilltänkta skjutavståndet. Målsättningen är knall-och-fall-verkan hos det påskjutna viltet med minimal köttförstöring, inte att sårkanalen skall leda till sårchock eller förblödning. Man eftersträvar därför inte en alltför liten och tät koncentration av haglen, utan snarare än jämn fördelning av dessa inom träffytan, med få så kallade randhagel. Spridningen av haglen ökar dock med avståndet, och för att kompensera för detta används ofta något avsmalnande, så kallade trångborrade, pipor för längre skjutavstånd. Pipan kan vara försedd med en så kallad "choke tube" på svenska choketub, detta är en förträngning som samlar träffbilden och effektiva avståndet för de hagelkorn som lämnar pipan. Ju snävare choketub, desto mindre spridning. Detta utnyttjas vid jakt där mer precision krävs, medan det omvända gäller då det är fördelaktigt med en större spridning, exempelvis vid lerduveskytte. Moderna hagelgevär har ofta utbytbar choketub för att kunna anpassa geväret efter användningsområde. Polisiära hagelgevär saknar ofta choketub och får därför kortare räckvidd. Detta eftersom man vill undvika att bommade skott träffar oskyldiga som kan stå i bakgrunden. (källa)
 10. Idag är de flesta hallucinogener narkotikaklassade, med undantag för i ett fåtal länder såsom Nederländerna, där man har avkriminaliserat försäljningen och bruket av magiska svampar och cannabis. Preparaten har ett brett användningsområde och används oftast i rekreationella syften, men också i rituella tillställningar. Till exempel använder det sydamerikanska indianstammar den enteogena drogen DMT i form av Ayahuasca i rituella tillställningar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.