Arkitektonisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder arkitektonisk, varianter, uttal och böjningar av arkitektonisk

Arkitektonisk synonym, annat ord för arkitektonisk, vad betyder arkitektonisk, förklaring, uttal och böjningar av arkitektonisk.

Vad betyder och hur uttalas arkitektonisk

Arkitektonisk uttalas arki|tekt|on|isk [-o´-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av arkitektonisk

Böjning (i positiv) arkitektonisk en ~ + subst. arkitektoniskt ett ~ + subst. arkitektoniska den/det/de ~ + subst.

Arkitektonisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Arkitektonisk på Engelska

  • architectonic

Hur används ordet arkitektonisk

  1. Enligt SAOB är begreppet hyreskasern en nedsättande benämning på stort hyreshus där en mängd människor är inrymda (särskilt i små lägenheter) i mer eller mindre kasernliknande förhållanden. Nationalencyklopedin uppger att en hyreskasern är ett "stort och otrivsamt hyreshus", samt under uppslagsordet Kasern "större bostadshus av enkel standard med smålägenheter, enkelrum eller logement (arbetarkasern, hyreskasern)". Enligt den tyska ordboken Duden betyder motsvarande tyska ord Mietskaserne ett "stort hyreshus, utan arkitektonisk utsmyckning, som en del av ett större komplex av liknande byggnader främst i arbetarklassområden i industristäder". (källa)
  2. Kupol (via franskan av latinets cupa, 'tunna', 'fat') eller dom är ett halvklotformat valv som täcker ett runt eller flersidigt rum. Det är en arkitektonisk byggnadsdel som skall likna den håliga övre halvan av en sfär, och olika kupoler gjorda på olika material har en lång historia, i alla fall till förhistorisk tid. (källa)
  3. Rosett (franska rosette, "liten ros") är ett band som knutits för att bilda en fjärilsformad ögla. Termen rosett kan även användas om fluga. En rosett är även en arkitektonisk utsmyckning på ett byggnadsverk. Det är även vanligt med rosetter som kläddetalj hos yngre flickor, både på fritiden och som del av skoluniformen i vissa länder. (källa)
  4. Burspråk, även karnap, är en arkitektonisk term för en grund utbyggnad i en fasad. Burspråk kan omfatta en eller flera våningar, och det finns såväl burspråk med markkontakt som burspråk som "hänger fritt" i luften. Burspråk var särskilt vanliga under medeltiden, renässansen och 1800-talet. (källa)
  5. Byggnadsverk eller arkitektonisk struktur är ett fristående, orörligt, utomhuskonstruerat objekt. Strukturen kan vara såväl tillfällig som permanent. (källa)
  6. Epitafier förekommer i katolska länder sedan 1300-talet (jfr kenotaf). På ett epitafium framhävs vanligen den döde som en god kristen, ofta bedjande inför Kristus tillsammans med sina anhöriga. I de protestantiska länderna blev epitafier vanliga under 1500- och 1600-talen. De gavs ofta en rik arkitektonisk gestaltning, besläktad med samtida predikstolar och altaruppsatser. Epitafier kan vara av trä, sten eller metall och upptar ofta en andaktsbild samt en målad framställning av den döde och hans familj. Tavlans inskrift kan, förutom data om den avlidne, utgöras av bibelspråk, sentenser eller versifierat epigram. Under antiken avsågs med epitafium en gravinskrift, oftast ett epigram. (källa)
  7. Fasad är en arkitektonisk term för en yttersida, ofta framsidan, på en byggnad. En fasad måste vara synlig utifrån, så en husvägg som står mot nästa hus kan inte kallas fasad. Ordet kan också beteckna en ritning som visar fasaderna på en byggnad. (källa)
  8. Sedan århundraden tillbaka har med arkitektur i allmänhet menats konsten att bygga. Arkitektur var gestaltningen av byggnadsverk, konsten att bygga, därav uttrycket konst. Arkitektur handlar om enskilda byggnadsverk, främst då byggnader ovan jord. Listan över byggnadsverk efter funktion ger en översikt över de olika uppgifterna. I större skala handlar det om utformningen av städer och stora byggnader och samspelet mellan byggnader och deras omgivning. Landskapsarkitektur å andra sidan handlar om gestaltningen av landskapet från en arkitektonisk synvinkel. Inredningsarkitektur har som sin uppgift att utforma byggnadernas interiör, ett delområde är till exempel utformning av utställningar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.