Böjelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder böjelse, varianter, uttal och böjningar av böjelse

Böjelse synonym, annat ord för böjelse, vad betyder böjelse, förklaring, uttal och böjningar av böjelse.

Synonymer till böjelse

Andra språk

Böjelse på Engelska

  • affection, inclination, liking, tendency

Hur används ordet böjelse

  1. Predisposition betyder en sedan tidigare grundlagd böjelse eller mottaglighet, till exempel för ett sinnestillstånd eller en sjukdom, ett ärftligt eller förvärvat sjukdomsanlag. Har dispositionen genetisk grund används begreppet genetisk predisposition. (källa)
  2. Även om det finns mer vardagliga betydelser av ordet i det grekiska språket, så har ordet θεωρία uppenbarligen utvecklat speciella användningar i den registrerade historien i grekiskan. I boken From Religion to Philosophy föreslår Francis Cornford att orficisterna använde ordet teori för att beskriva passionerad böjelse för djupare fundering. Pytagoras ändrade ordets betydelse till passionerad böjelse för djupare fundering på matematisk och vetenskaplig visdom, ty han ansåg att en sådan intellektuell jakt skulle leda vägen för att nå den högsta nivån av existens. Pytagoras framhöll en undertryckelse av känslomässiga och kroppsliga begär i syfte att tillåta intellektet att funktionera på ett högre plan av teori. Då det var Pytagoras som gav ordet teori den specifika meningen som leder till den klassiska och moderna omfattningen och en urskiljning av teori som oengagerad (känslolös), neutral och praktiskt. (källa)
  3. Med vidskeplighet avses en inre drivkraft, benägenhet, böjelse eller tendens att tillgripa vidskepelse, skrock och övernaturliga företeelser som förklaringar på tillvarons mysterier. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.