Behålla Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder behålla, varianter, uttal och böjningar av behålla

Behålla synonym, annat ord för behålla, vad betyder behålla, förklaring, uttal och böjningar av behålla.

Synonymer till behålla

Vad betyder och hur uttalas behålla

Behålla uttalas be|hålla och är ett verb behöll, behållit, behållen behållet behållna, pres. behåller.

Ordformer av behålla

Aktiv

behålla
infinitiv
behåller
presens
behöll
preteritum
behållit
supinum
behållande
presens particip
behåll
imperativ

Passiv

behållas
infinitiv
behålls
presens
behölls
preteritum
behållits
supinum

Perfekt particip

behållen en
~ + subst.
behållet ett
~ + subst.
behållna den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

behålles
presens

Behålla är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Behålla på Engelska

  • retain, keep - he was allowed to stay on at his job

Hur används ordet behålla

  1. I Sverige finns "Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre". Sedan 2003 är lagen ändrad så att man som köpare inte kan hävda att man handlat i god tro (och därmed ska få behålla det man köpt) om varan/egendomen är stulen eller tagen från den rätte ägaren under hot eller tvång. Trots att förvärvaren av egendomen har gjort ett godtrosförvärv kan dock den ursprunglige ägaren få tillbaka egendomen mot en lösensumma, eller, om egendomen var olovligt tagen (t.ex. stulen) utan att behöva betala lösensumma. Lösensumman ska bestämmas till det belopp som förvärvaren betalade för egendomen. (källa)
  2. Gravrätten regleras i lag. I Lagen om gravrätt 1963, som upphört, definierades gravrätten i Sverige som att en viss plats upplåts till jordande åt en avliden persons stoft eller aska. Gravrätten hör till den offentliga rätten, men har liknats vid nyttjanderätten från civilrätten. Denna betydelse bibehölls när gällande lag om gravrätt skrevs. Till gravrätten hörde innan 1963 års lag rätten att jordfästas i vigd jord, det vill säga på en kyrkogård, men detta ansågs inte vara en offentligrättslig fråga, utan i verkligheten blev gravrätten ett avtal mellan kyrkan och anhöriga till de gravsatta, ofta enligt önskemål som den döda meddelat före frånfället. (källa)
  3. Stabiliteten kan ökas genom att materialet hettas upp och sedan snabbt kyls ner igen för att behålla den stabilare strukturen (samma process som vid härdning av stål). (källa)
  4. Utnämningen av Fredrik I ledde till flera oroligheter. Den svenske kungen, Gustav Vasa, utnyttjade tillfället genom ett försök till invasion av de danska provinserna, samtidigt som städerna Malmö och Köpenhamn fortfarande stödde Kristian II och belägrades av den danske kungens styrkor. De två städerna kapitulerade i början av 1524 och den 1 september samma år slöts ett avtal mellan Fredrik I och Gustav Vasa i Malmö som innebar att svenska styrkor drog sig tillbaka från Blekinge, men att Sverige fick behålla Bohuslän tills vidare. Den danska allmogen, borgarna och bönderna, hade däremot gynnats av Kristian II:s politik och flera bondeuppror bröt ut i landet. Länsmannen på Visborgs slott på Gotland, Søren Norby, som stödde Kristian II, tog tillfället i akt och skickade stöd till upproren. Tyge Krabbe, som av Fredrik I utnämnts till länsman för Helsingborgs slott, mötte upprorsarmén men var tvungen att dra sig tillbaka. Norby belägrade därefter Helsingborgs slott, men samtidigt lyckades en lybsk flotta skära av dennes försörjningslinjer från Gotland och förstärkningar från Själland skeppades över till Malmö. De nya styrkorna under Johan Rantzau förenades med Tyge Krabbes och den 28 april 1525 besegrades Norby utanför Lund i ett slag som utvecklade sig till en ren massaker på bondearmén. Han drog sig tillbaka till Landskrona, där han till slut kapitulerade. Under Fredrik I:s fortsatta styre fick högadeln tillsammans med hansestaden Lübeck allt större privilegier, vilket ökade dessas stöd för kungamakten. (källa)
  5. Exempel på däck med samma ytterdiameter, men med olika fälgstorlek: 205 / 55 R 16 och 205 / 50 R 17. Det vill säga, ökar man fälgens tum, så måste man minska däckets profil för att behålla samma ytterdiameter. (källa)
  6. Ett gyroskop är en utrustning som demonstrerar principen om rörelsemängdsmomentets bevarande inom fysiken. Den består av ett balanserat hjul på en axel som är upphängd så att den fritt kan röra sig åt alla håll. När hjulet roterar fortsätter axeln att behålla sin riktning och gör motstånd mot ändringar av sin orientering. (källa)
  7. Du kan kasta det över gården, Du kan kasta det ner i brunnen och över en flygande svala, men ändå behålla det. (källa)
  8. Haklappar med knytband finns dokumenterade sedan 1700-talet. De skall ej förväxlas med den delvis liknande kläddetalj som kom att kallas haklin. Vissa haklappar har ärmar och knäpps i nacken. Personer som använt förkläde i samband med matlagning kan välja att behålla det på under måltiden och förklädet fungerar då som en haklapp. (källa)
  9. Säljaren har inte rätt att behålla handpenningen om köparen drar sig ur. Däremot har säljaren i den situationen ofta rätt till ersättning, bland annat för det arbete den har lagt ned, och har med betald handpenning en bättre förhandlingsposition (i synnerhet om köparen visar sig medellös). Frågan om rätt till ersättning och eventuell ersättnings storlek avgörs från fall till fall oberoende av handpenningen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.