Besvärjelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder besvärjelse, varianter, uttal och böjningar av besvärjelse

Besvärjelse synonym, annat ord för besvärjelse, vad betyder besvärjelse, förklaring, uttal och böjningar av besvärjelse.

Vad betyder och hur uttalas besvärjelse

Besvärjelse uttalas be|svärj|else och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av besvärjelse

Singular

besvärjelse
obestämd grundform
besvärjelses
obestämd genitiv
besvärjelsen
bestämd grundform
besvärjelsens
bestämd genitiv

Plural

besvärjelser
obestämd grundform
besvärjelsers
obestämd genitiv
besvärjelserna
bestämd grundform
besvärjelsernas
bestämd genitiv

Besvärjelse är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Besvärjelse på Engelska

  • incantation, invocation - (magic) spell, raising of spirits

Hur används ordet besvärjelse

  1. Blot är ett offer i nordisk religion som syftar till att vinna gudars eller alvers välvilja så att de uppfyller dess önskemål, som genomför blotet. Ordet är släkt med gotiskans blôtan i meningen "dyrka, tillbedja", och forntyskans bluozan, i betydelsen "offra" och "stärka". Troligen har ordet ursprungsbetydelsen "åkalla med besvärjelse eller offer". De isländska sagorna talar om tre årliga blot: höstblot, midvinterblot och vårblot. (wikipedia.org)
  2. En besvärjelse är en fras bestående av vissa ord eller satser (formler), som anses besitta en magisk kraft. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.