Betungande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betungande, varianter, uttal och böjningar av betungande

Betungande synonym, annat ord för betungande, vad betyder betungande, förklaring, uttal och böjningar av betungande.

Synonymer till betungande

Andra språk

Betungande på Engelska

  • burdensome, heavy, onerous - requiring a (mental) effort, representing a heavy load, an onerous task, the work is not particularly heavy

Hur används ordet betungande

  1. Gravationsbevis (av latin gravatio, betungande) är ett bevis avseende viss fastighet, tomträtt eller annan inteckningsbar egendom (t. ex. fartyg), innehållande uppgifter om bland annat ägare och innehavare samt eventuella förhållanden som belastar egendomen - inteckningar, pantbrev, servitut och andra inskrivningar. Gravationsbevis, avseende fastigheter heter dokumentet numer fastighetsbevis, utfärdas av inskrivningsmyndigheten och ifall rörande fartyg från sjöfartsverket och deras fartygsregister. (källa)
  2. Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift). (källa)
  3. Om skyldighet att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter ska beaktas. Denna så kallade allmänna jämkningsregel återfinns i 6 kap. 2 §. Vid uppsåtligt brott kan jämkning komma ifråga endast under förutsättning att en skyldighet att utge ojämkat skadestånd allvarligt skulle äventyra den skadevållandes anpassning i samhället. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.