Blödning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder blödning, varianter, uttal och böjningar av blödning

Blödning synonym, annat ord för blödning, vad betyder blödning, förklaring, uttal och böjningar av blödning.

Vad betyder och hur uttalas blödning

Blödning uttalas blöd|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av blödning

Singular

blödning
obestämd grundform
blödnings
obestämd genitiv
blödningen
bestämd grundform
blödningens
bestämd genitiv

Plural

blödningar
obestämd grundform
blödningars
obestämd genitiv
blödningarna
bestämd grundform
blödningarnas
bestämd genitiv

Blödning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Blödning på Engelska

 • (hemorrhage - US), haemorrhage, bleeding loss of blood, cerebral haemorrhage, she was suffering from severe internal bleeding

Hur används ordet blödning

 1. Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan. En sådan verkan utövas särskilt av den grupp av organiska syror som kallas garvsyror, dessutom av vissa metallsalter, såsom blyacetat, alun, järnsulfat, järnklorid, samt även av utspädda mineralsyror. Vissa salter, såsom silvernitrat (lapis) verkar i första hand etsande (dödande och förstörande) på vävnaden, därefter adstringerande på omgivningen. Den adstringerande verkan uppstår genom att de verksamma ämnena bildar kemiska föreningar med proteiner och bindvävselement i vävnaden, varigenom det på organens yta bildas ett tunt hölje, som skyddar och i någon mån även pressar samman underlaget. De adstringerande läkemedlen har utnyttjats vid slemhinnekatarrer och som blodstillande medel för att minska blödning. De kan underlätta sårläkning i det att sårkanterna närmar sig varandra. Om ett alunstift stryks mot fuktig hud kan det stoppa de småblödningar som kan uppstå vid rakning. (källa)
 2. Trauma: cerebrallaceration, subduralhematom/subdural blödning. (källa)
 3. Hjärnblödning innebär att ett eller flera blodkärl har brustit inuti skallen. Bristningen kan antingen uppstå till följd av skalltrauma eller spontant. (källa)
 4. Hymen, även känd som mödomshinna eller slidkrans, är en krans av slemhinneveck omkring en centimeter innanför slidans mynning. Mödomshinnor ser olika ut men är inte, som myten säger, en hinna inuti slidan. Vid första samlaget kan slidkransen brista med påföljande övergående blödning, vilket är helt normalt. Namnet hymen kommer från Hymenios i den grekiska mytologin. (källa)
 5. En uppdragningsskanyl är en kanyl som används för att dra upp (aspirera) ett läkemedel ur en ampull eller annat kärl i en spruta för att sedan injicera läkemedlet i en patient. Uppdragningskanylen är relativt grov, 1,2 mm eller större, för att underlätta uppdragning av läkemedel. Även om kanylen kallas uppdragningskanyl så är den steril och (kan vara) slipad på samma sätt som vanliga injektionskanyler och kan alltså användas även som en sådan. Normalt sett används dock betydligt tunnare kanyler för injektion, för att minmera obehaget för patienten samt för att minska risken för blödning eller infektion. (källa)
 6. Kyndelsmässodagen firas till minne av den dag då Jesus som barn frambars av sina föräldrar i templet (Luk 2:22-35). Enligt Mose lag skulle allt förstfött av manskön helgas åt Herren. De förstfödda bland boskapen skulle offras, medan de förstfödda sönerna skulle lösas ut vid en månads ålder med ersättningsoffer bestående av silvermynt (2 Mos 13:2, 13, 4 Mos 18:15f). Detta sammanföll också med moderns rening. En kvinna som fött barn ansågs rituellt oren. Om kvinnan fött en son ansågs hon oren i 8 dagar fram till dess sonen omskars på den åttonde dagen. Sedan skulle hon vänta 33 dagar under sin "blödning- och reningstid" (3 Mos 12). När den tiden passerat skulle familjen offra ett lamm, eller om familjen var fattig två duvor, sedan var kvinnan rituellt ren igen. Hade kvinnan fött en dotter skulle tiden innan offret vara ytterligare 40 dagar längre. Detta med den dåtida teologiska motiveringen att det "vilade en dubbel förbannelse över kvinnokönet". (källa)
 7. Silvernitrat har använts flitigt inom fotografin för att tillverka fotografisk film. Det används även för etsning av blodkärl för att förhindra blödning. Silvernitrat är inte ljuskänsligt i sig, utan används istället för att tillverka ljuskänsliga silverhalider direkt i filmens emulsion. (källa)
 8. Levern kan i tidiga stadier vara förstorad med cytologiska förändringar i det stadium som kallas fettlever, men minskar sedan vanligen i storlek. Förhöjt tryck i portvenen, så kallad portal hypertension, kan förekomma. Blödning och förstoring av mjälte leder ofta till anemi. Ett vanligt tecken är ascites, det vill säga att vätska förekommer fritt i bukhålan. Ofta gör man biopsi, ultraljud (transient elastografi) och datortomografi av levern. Bilirubinstegring (som leder till ikterus) ses vid kraftig funktionsnedsättning eftersom levern normalt har en stor reservkapacitet när det gäller att konjugera bilirubin. (källa)
 9. Luxation brukar ge skada på ledkapsel och ledband och blödning i leden. Hos en del kan en viss led, ofta axelleden, drabbas av återkommande luxationer redan vid obetydligt våld (habituell luxation). (källa)
 10. MIDAS - möjliga diagnoser när någon är medvetslös Meningit, Intoxikation, Diabeteskoma, Andningsinsufficiens och Subduralblödning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.