Duodenum Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder duodenum, varianter, uttal och böjningar av duodenum

Duodenum synonym, annat ord för duodenum, vad betyder duodenum, förklaring, uttal och böjningar av duodenum.

Synonym till duodenum

Hur används ordet duodenum

  1. Kirurgisk behandling är i dagsläget sällan nödvändigt, utan oftast räcker det med medicinsk behandling. Men i de fall där det uppstår komplikationer eller där den medicinska behandlingen inte är tillräcklig, kan kirurgi komma på tal. Det som då brukar utföras är ett borttagande av magsäcken, genom ett operationsförfarande kallas Billroth (I eller II, beroende på storlek). Man opererar bort en bit av magsäcken och kopplar på magsäcksresten på duodenum (Billroth I) eller kopplas magsäcksresten till jejunum (Billroth II). (wikipedia.org)
  2. Nedre magmunnen (pylorussfinktern) portionerar maten till tolvfingertarmen (duodenum), tunntarmens första del. Galla flödar ut i tolvfingertarmen via gallgången från gallblåsan. Denna för med sig enzymer, gallsalter och bilirubin för vidare sönderdelning av födan (gallsalter sönderdelar större fettdroppar till mindre droppar varefter lipas spjälkar fetterna). I gallgången mynnar även gången från den exokrina bukspottkörteln (pancreas) ut, bukspottkörteln utsöndrar "bukspott", som består av dels buffrande bikarbonat och dels en rad enzymer, bl.a amylas, trypsinogen, kymotrypsinogen och lipas. Denna blandning av enzymer, galla och bikarbonat har ett pH-värde på ungefär 8,8. (wikipedia.org)
  3. Den exokrina delen utsöndrar pankreassaft innehållande enzym till tolvfingertarmen (duodenum) som deltar i nedbrytning av födoämnen. Bland annat lipaser, proteaser, amylaser och nukleaser. Proteaser utsöndras till största del i zymogen form, d.v.s. som inaktiva proenzym. Detta p.g.a. att proteaserna inte ska bryta ner pankreas och spridas till bukhålan (abdomen) samt övriga organ. Det finns en aktiv form av trypsin, ett proteas som hämmas av en trypsin-inhibitor i pankreas. Väl i tolvfingertarmen (duodenum) aktiverar trypsin de övriga proteaserna chymotrypsinogen, proelastas och prokarboxypeptidas till chymotrypsin, elastas och karboxypeptidas där de bryter ner proteiner. (wikipedia.org)
  4. Tunntarmen delas in i tre delar: tolvfingertarmen (duodenum), jejunum och ileum. Tunntarmens huvudsakliga funktion är att absorbera näringsämnen, mineraler och vitaminer från tarminnehållet. (wikipedia.org)
  5. Sekundärt retroperitoneala organ Har i början av embryonala perioden varit täckta av peritoneum, men under embryonalutvecklingen har detta försvunnit, till exempel Duodenum och pankreas (wikipedia.org)
  6. Tolvfingertarmen eller duodenum är den första delen av tunntarmen. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm. Den utgår från nedre magmunnen och övergår i tomtarmen. Efter att maten har blandats med sur magsaft i magsäcken töms den successivt i duodenum. Här spjälkas ämnena av enzymer från bukspottskörteln och galla från gallblåsan. Från båda dessa organ utsöndras också bikarbonat som neutraliserar magsaften. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.