Elektrolyt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder elektrolyt, varianter, uttal och böjningar av elektrolyt

Elektrolyt synonym, annat ord för elektrolyt, vad betyder elektrolyt, förklaring, uttal och böjningar av elektrolyt.

Vad betyder och hur uttalas elektrolyt

Elektrolyt uttalas elektro|lyt [-y´t] och är ett substantiv -en -er.

Elektrolyt betyder:

Ordformer av elektrolyt

Singular

elektrolyt
obestämd grundform
elektrolyts
obestämd genitiv
elektrolyten
bestämd grundform
elektrolytens
bestämd genitiv

Plural

elektrolyter
obestämd grundform
elektrolyters
obestämd genitiv
elektrolyterna
bestämd grundform
elektrolyternas
bestämd genitiv

Elektrolyt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Elektrolyt på Engelska

 • electrolyte

Hur används ordet elektrolyt

 1. Underhållsfritt bilbatteri (blyackumulator) med gelatiniserad elektrolyt. (källa)
 2. Kaliumhydroxid används som katalysator vid framställning av biodiesel och -gaser, som fuktabsorberare vid bland annat framställning av papper, i såpa och som förhöjare av pH-värdet i sura jordar. Ett av de största användningsområdena är i alkaliska batterier där den fungerar som elektrolyt. Kaliumhydroxid kan också användas som propplösare i avlopp eller i fosfatfria tvättmedel. (källa)
 3. Senare har ren kryolit brukats som elektrolyt vid tillverkning av aluminium. Numera framställs elektrolyten syntetiskt. Vidare kan kryolit användas vid emaljering av järnvaror, framställning av mjölkglas samt insektdödande växtskyddsmedel. (källa)
 4. Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar. Strömmens storlek definieras som laddningsmängd per tidsenhet. Den elektriska laddningen i form av partiklar är vanligtvis elektroner men kan även vara joner i en elektrolyt. (källa)
 5. Svavelsyra används som elektrolyt i blyackumulatorer. Svavelsyrans densitet är högre vid fulladdat batteri (cirka 1 265 kg/m³ vid 25 °C) än vid urladdat batteri (cirka 1 120 kg/m³ vid 25 °C). (källa)
 6. Varje battericell ger en spänning av 2,12 volt, och vanligen har man alltså 6 seriekopplade celler i ett 12-voltsbatteri. Ett batteri anses vara urladdat när det har spänningen 12,0 volt och fulladdat när det har spänningen 12,72 volt. En cell består av två plattor (anod och katod) nedsänkta i en elektrolyt som består av en vattenlösning av svavelsyra. I vissa batterier måste man med jämna mellanrum fylla på destillerat vatten, men i underhållsfria batterier är det inte nödvändigt. (källa)
 7. Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom det innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ. Bränslet och oxidationsmedlet tillförs elektroderna utifrån och lagras inte inne i cellen som i ett konventionellt primär- eller sekundärbatteri. Ett flödesbatteri kan sägas vara en bränslecell som är uppladdningsbar. (källa)
 8. Galvaniskt element – en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder, anv<, nds i batterier. (källa)
 9. En elektrod är en elektronledare som används för att skapa elektrisk kontakt med icke-metalliska material såsom halvledare, elektrolyt, joniserad gas eller vakuum. Kontakten är till för att antingen leda ström eller mäta en elektrisk potential. (källa)
 10. I kemin är en elektrolyt (av grekiska elektron och ly'sis, "lösning") en substans innehållande fritt rörliga joner som gör ämnet elektriskt ledande. Den vanligaste elektrolyten är en jonlösning, men smälta elektrolyter samt fasta elektrolyter är även de möjliga. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.