Elektronisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder elektronisk, varianter, uttal och böjningar av elektronisk

Elektronisk synonym, annat ord för elektronisk, vad betyder elektronisk, förklaring, uttal och böjningar av elektronisk.

Vad betyder och hur uttalas elektronisk

Elektronisk uttalas elektr|on|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av elektronisk

Böjning (i positiv) elektronisk en ~ + subst. elektroniskt ett ~ + subst. elektroniska den/det/de ~ + subst. elektroniske den ~ + mask. subst.

Elektronisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Elektronisk på Engelska

  • electronic - electronic equipment, electronic music

Hur används ordet elektronisk

  1. Brädspel (det vill säga konvertade till elektronisk form). (källa)
  2. Hammondorgel är ett elektromekaniskt, inte ett rent elektroniskt, musikinstrument. (källa)
  3. En pacemaker, även kallad hjärtstimulator eller pulsgenerator, är en elektronisk apparat som opereras in i kroppen hos personer vars hjärtas pumpverksamhet inte alltid fungerar som den ska till följd av fel i hjärtats elektriska fortledningssystem. Exempel på indikation för hjärtstimulatorimplantation är att sinusknutan eller AV-noden inte fungerar tillfredsställande, varvid patienten kan svimma, uppleva svår yrsel eller trötthet. Hjärtstimulatorn är ungefär lika stor som en tändsticksask och placeras under nyckelbenet och därifrån går en eller två elektroder till hjärtat. Hjärtstimulatorn lyssnar av hjärtats egen aktivitet och skickar vid behov elektriska signaler till hjärtats högra förmak och/eller kammare som skickar impulser vidare till muskelcellerna i hjärtats väggar. Hjärtat pumpar sedan ut blod till lungkretsloppet och det stora kretsloppet. Hjärtstimulatorn ersätter alltså sinusknutans och/eller AV-nodens funktion vid behov. (källa)
  4. Induktiv sensor – en elektronisk lägesgivare av metalliska föremål. (källa)
  5. injektion (halvledare) – en elektronisk process i en halvledare. (källa)
  6. Elkabel – elektriska ledare omslutna av isoleringsmaterial för energiöverföring eller elektronisk kommunikation. (källa)
  7. Ordet kalender syftar i dag oftast på en almanacka, alltså en tryckt eller elektronisk förteckning över dagar. Ett populärt fabrikat är Filofax. (källa)
  8. IP-klassning - elektrisk och elektronisk utrustning klassas för hur väl de hindrar damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten att tränga in. Minimikrav ställs bl. a i starkströmsföreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd. Provning görs normalt enligt den standarden SS EN 60529. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.