Fångstredskap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fångstredskap, varianter, uttal och böjningar av fångstredskap

Fångstredskap synonym, annat ord för fångstredskap, vad betyder fångstredskap, förklaring, uttal och böjningar av fångstredskap.

Vad betyder och hur uttalas fångstredskap

Fångstredskap uttalas fångst|red|skap och är ett substantiv.

Ordformer av fångstredskap

Singular

fångstredskap
obestämd grundform
fångstredskaps
obestämd genitiv
fångstredskapet
bestämd grundform
fångstredskapets
bestämd genitiv

Plural

fångstredskap
obestämd grundform
fångstredskaps
obestämd genitiv
fångstredskapen
bestämd grundform
fångstredskapens
bestämd genitiv

Fångstredskap är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fångstredskap på Engelska

  • Nets

Hur används ordet fångstredskap

  1. Harka (fångstredskap) – ett redskap. (källa)
  2. En håv är ett redskap bestående av en påse av nät fäst vid en styv ram, ofta med handtag. Håvens äldsta användningsområde är att plocka upp fisk ur vattnet vid fiske (fiskhåv). För odlad fisk och akvariefisk används håven som självständigt fångstredskap. Beroende på vad för sorts fisk som ska fångas så har de olika stora maskor. (källa)
  3. Katsa (även kallad katsegård och kasse) är ett fast fångstredskap för fisk. Det börjar med ett ledverk ("staket") vinkelrätt utgående från en strand. Ledverket består av en rad i botten tätt nerslagna störar, så tätt att större fiskar ej kan komma emellan. Ledverket avslutas ute i sjön av en bur, likaledes uppbyggd av störar. Buren är försedd med ett mycket litet hål, dit fisken hittar in. En avslutande strut i buren gör att fisken har svårt att hitta ut. (källa)
  4. Som alla marulkartade fiskar har marulken det karaktäristiska fångstredskapet, illiciet, ovanför ögonen med vilken den lockar till sig sina bytesdjur, som vanligtvis består av fisk. Sjöfåglar kan emellertid också ingå i dieten. Bytet fångas genom att munnen plötsligt öppnas, vilket skapar ett undertryck som suger in bytet. Marulkens fångstredskap har en bred skinnflik längst ut. (källa)
  5. Mjärde (fiskkasse) är ett fångstredskap, en typ av bur, som används vid fiske av bl a kräftor och kallas då även för kräftbur. Större modeller används för småfisk, som abborre och mört. Mjärde har en eller flera trattformande öppningar genom vilka fisken eller kräftorna söker sig in. Den placeras på botten och förses ibland med ledarmar och bete. (källa)
  6. Nät har många användningsområden som fångstredskap eller för inhägnad av djur, för olika typer av transporter, inom kläd- och möbelindustrin och inom sport. (källa)
  7. Tina (fångstredskap) – en typ av bur som används vid fiske. (källa)
  8. Bola (från spanska bola, boll, kula, även kallad boleadoras) är ett kastvapen och fångstredskap från förhistorisk tid som används för att fånga in djur genom att sno sig om dess ben eller hals. En bola består av en eller flera tunga kulor (upp till 9 stycken) vanligen av sten, trä, järn eller bly fästade i cirka 1 meter långa, upptill förenade rep. Är kulorna flera håller kastaren i en av dem och svänger de övriga över huvudet innan han slänger iväg hela redskapet. Boleadoras användes ursprungligen av olika indianfolk i Patagonien och Pampas som jaktvapen för att jaga bland annat Nanduer. Idag användes boleadoras främst av argentinska och uruguayska gauchos som ett hjälpmedel vid boskapsskötsel. Bland dessa gauchos har bolas även blivit en symbol för deras yrkesidentitet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.