Födsel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder födsel, varianter, uttal och böjningar av födsel

Födsel synonym, annat ord för födsel, vad betyder födsel, förklaring, uttal och böjningar av födsel.

Synonymer till födsel

Vad betyder och hur uttalas födsel

Födsel uttalas födsel och är ett substantiv -n födslar.

Födsel betyder:

Ordformer av födsel

Singular

födsel
obestämd grundform
födsels
obestämd genitiv
födseln
bestämd grundform
födselns
bestämd genitiv

Plural

födslar
obestämd grundform
födslars
obestämd genitiv
födslarna
bestämd grundform
födslarnas
bestämd genitiv

Födsel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Födsel på Engelska

 • birth - virgin birth, labour pains

Hur används ordet födsel

 1. Med närståendeadoption avses att en ny make/maka adopterar den andres barn från ett tidigare förhållande. Närståendeadoption avser dessutom samkönade pars barn efter insemination där den partner som inte föder barnet får adoptera barnet efter barnets födsel, detta under förutsättning att de är gifta och adoption av barn till en närstående avliden släkting. (källa)
 2. Inkubationstiden (från smittillfälle till symtom) är mellan 5 och 14 dagar, men kan vara så lång som 1 månad. Det är svårt att avgöra hur infektioner av C. psittaci påverkar människor hälsa eftersom symtomen liknar influensa eller lunginflammation. Det är inte alla infektioner som leder till lunginflammation. Bakterien kan spridas i hela kroppen och påverka olika organ (hjärta, lever, mag-tarmkanalen). Symtomen kan vara hög feber (upp till 40,5°C), frossa, huvudvärk, andningssvårigheter och hosta. Ibland kan även buksmärtor och mag-tarmproblem uppstå. Hos gravida kvinnor har ett flertal allvarliga komplikationer observerats så som hepatit, njurinsufficiens, sepsis och för tidig födsel. (källa)
 3. Ordet prematur betyder "före mognaden" / "omogen". Denna definition har ifrågasatts eftersom för tidigt födda barn egentligen inte är omogna i förhållande till sin gestationsålder. En bättre term för att beskriva för tidig födsel är underburen. (källa)
 4. Sexualundervisningen består väsentligen av information om alla aspekter av sexualiteten, vilket kan vara information om och förståelse för reproduktionen (befruktning och fosterutveckling), graviditet, födsel, amning, äktenskap, föräldraskap. Kursplanen kan också innehålla samtal kring personliga aspekter kring sexualiteten, som värderingar, sociala och samhälleliga normer och avvikanden från dem, sexuell läggning, erotik och kärleksliv och aspekter av samlevnad. (källa)
 5. Den naturliga frekvensen av trillinggraviditeter i Sverige är ungefär 1 på 8000 graviditeter. När IVF-behandlingar först började användas i Sverige ökade antalet trillingfödslar kraftigt på grund av att man då vanligtvis återförde flera embryon till mammans livmoder för att öka chansen att åstadkomma en graviditet. Eftersom tvilling- och trillinggraviditeter medför något högre risker för prematur födsel ändrades därför rutinerna både i Sverige och på många håll internationellt, så att endast ett embryo återfördes vid IVF. Sedan dess har antalet trillinggraviditeter normaliserats. (källa)
 6. Turturduvan är en symbol för trofast kärlek, kanske på grund av dess bibliska referenser, exempelvis i Höga visan, dess sorgsna läte, och det faktum den bildar starka parförhållanden. I Nya testamentet nämns att två turturduvor har offrats vid Jesu födsel. I Europa under renässansen avbildades den ofta som fågeln Fenixs hängivna partner. Poeten Robert Chesters dikt Love's Martyr är en utveckling av denna symbolik och publicerades i en diktsamling på temat, tillsammans med bland annat William Shakespeares dikt "The Phoenix and the Turtle" där "Turtle" refererar till turturduva. (källa)
 7. Vilka faserna är och när man träder in i de olika finns det olika tankar kring, Jean Piaget (1896-1980) talade mycket om barnets kognitiva utveckling och delade upp den i fyra stadier. Exempel på delsteg i utvecklingen är "Objektskonstans" och förmågan till hypotetiskt tänkande (Passer och Smith, 2002). Sigmund Freud (1856-1939) fokuserade istället på människans psykosexuella utveckling. Människan genomgår en utveckling i fem faser. Enkelt uttryckt kan man säga att hos barnet finns medfött en drift libido att uppnå lustförnimmelser och det som skiljer faserna åt är sätten att uppnå detta på. De tre första faserna kallas de pregenitala faserna och utgör i kronologisk ordning orala fasen, den anala fasen (som Freud även benämnde "den sadistiskt-anala") och den falliska fasen. Dessa tre följs sedan av en latensperiod som i sin tur följs av den genitala fasen. Störningar under de pregenitala faserna menade Freud är orsaken till flertalet psykiska problem hos den vuxne, då särskilt olika typer av neuros. Erik H. Erikson (1902-1994) utgick från Freuds tankar men ställde upp livet i åtta åldrar, från födsel till död, där människan i varje steg ställs inför en konflikt mellan två poler (Martin Levander, 2003), till exempel "Identitet kontra splittring". (källa)
 8. En stor del av universums vatten kan skapas som en biprodukt av stjärnbildning. När stjärnor föds ackompanjeras deras födsel av en stark utåtgående vind av gas och damm. När materialutflödet slutligen påverkar den omgivande gasen komprimeras chockvågorna som skapas och värmer gasen. Vattnet produceras snabbt i den varma, täta gasen. (källa)
 9. Barnadråp kan ses som ett specialfall av mord eller dråp. Lagstiftaren har ansett, att en födsel eller insikten i vad det innebär att man just har blivit mor kan vara en sådan traumatisk upplevelse att det kan vara påkallat att uttryckligen ge domstolen möjligheten att under sådana omständigheter inte behöva bedöma gärningen lika hårt som mord i vanliga fall bedöms. (källa)
 10. Brugdens parningstid infaller på våren till försommaren. Liksom de flesta hajar föder brugden levande ungar, och detta efter en dräktighetstid om drygt 3 år. Ungarna, endast en eller två vid varje födsel, är över en meter långa. Ungarna föds vanligtvis på sensommaren i kustnära vatten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.