Förfoganderätt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förfoganderätt, varianter, uttal och böjningar av förfoganderätt

Förfoganderätt synonym, annat ord för förfoganderätt, vad betyder förfoganderätt, förklaring, uttal och böjningar av förfoganderätt.

Vad betyder och hur uttalas förfoganderätt

Förfoganderätt uttalas för|fog|ande|rätt och är ett substantiv.

Ordformer av förfoganderätt

Singular

förfoganderätt
obestämd grundform
förfoganderätts
obestämd genitiv
förfoganderätten
bestämd grundform
förfoganderättens
bestämd genitiv

Förfoganderätt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet förfoganderätt

  1. Regale (av latinets jus regale), även kungligt prerogativ och höghetsrättigheter, är den juridiska beteckningen på en kunglig rättighet, monarkens rätt i egenskap av monark. Denna rättighet brukade från medeltiden överlåtas medelst privilegiebrev mot ersättning, som regel skatt eller avrad (jämför Regalier). Regale innebar en förfoganderätt, vilken det krävdes tillstånd att överträda. (wikipedia.org)
  2. Ägaren kan med stöd av sin metafysiska äganderätt företa de åtgärder och dispositioner som han finner vara lämpliga. Ägaren kan sägas ha en allmän fri förfoganderätt. Äganderätten kan dock begränsas genom sedvanerätt, avtal, domstolspraxis eller med uttryckligt stöd i lag. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.