Förhasta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förhasta, varianter, uttal och böjningar av förhasta

Förhasta synonym, annat ord för förhasta, vad betyder förhasta, förklaring, uttal och böjningar av förhasta.

Vad betyder och hur uttalas förhasta

Förhasta uttalas för|hasta och är ett verb -de.

Förhasta betyder:

Ordformer av förhasta

Aktiv

förhasta
infinitiv
förhastar
presens
förhastade
preteritum
förhastat
supinum
förhastande
presens particip
förhasta
imperativ

Perfekt particip

förhastad en
~ + subst.
förhastat ett
~ + subst.
förhastade den/det/de
~ + subst.

Förhasta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Förhasta på Engelska

 • rush it

Hur används ordet förhasta

 1. Oxar är extremt hängivna och når framgång genom eget hårt arbete och tar inga genvägar. De tar sällan risker utan satsar på långsiktiga investeringar som är mer trygga. Oxar innehar ofta positioner som är ansvarsfyllda och de gräver lätt ned sig i sitt arbete. Ofta är de mycket bra ledare då de är lojala, trygga och förhastar sig inte i svårare situationer. Men Oxar är även temperamentsfulla och kan tappa humöret totalt och ta till våld om så krävs. Håll undan tills Oxen lugnat ner sig! Oxar glömmer heller sällan en tjänst eller en otjänst. (källa)
 2. Midas fällde också en förhastad dom i ett tvistemål mellan gudarna Pan och Apollon. De var oense om vem som spelade vackrast musik. Kungen valde Pan och Apollon gav honom då åsneöron. Han dolde dem under sin huva så mycket han kunde men var tvungen att visa dem för sin frisör. Frisören kunde inte hålla hemligheten, så han viskade den i ett hål i marken han sedan grävde igen. Men vass växte upp ur det igengrävda hålet. Och när vinden blåste genom vassen viskade den: "Kung Midas har åsneöron! Kung Midas har åsneöron!". (källa)
 3. Området representeras av såväl en generellt högre inkomst- som akademisk nivå bland områden i Kalmar. Medborgarengagemang är genomgripande. De boende i området kan därför lätt uppfattas som mycket konservativa och ogillande till förhastad förändring. Nybygget av 5 hus i stadsdelen överklagades ända till riksdagsnivå 2007. (källa)
 4. Muslimska lärda ser ijma som den tredje viktiga källan till islams lära. Om en situation eller ett fall inte direkt berörts i Koranen eller sunna (dvs de normerande hadith-berättelserna) anses ijma som en värdefull källa. Under det abbasidiska kalifatets höjdpunkt (750-950) ville man skapa likriktning och enhetlighet både i religionen och i rättsväsendet som under tidigare period utvecklat en mångfald av olika tolkningar och lokala traditioner. De religiöst lärda (‘ulama) studerade först de skriftliga källorna, koranen och hadithsamlingarna. Sedan bearbetade man och analyserade vad som stod i texterna. Man diskuterade enstaka ords betydelse, uppenbarelsernas orsaker och konsekvenser. Hur man skulle tackla och bedöma motsägelser i texterna osv. Som ett tredje steg mot likriktning enades man om "rätt tolkning", man "stadfäste" en tolkning som skulle gälla hädanefter. Ijma‘ är termen för enighet eller konsensus inom församlingen (umma). Tidigt uppstod frågor kring begreppet: Vilka skulle komma överens? Endast män, endast lärda, kunde analfabeter ingå etc. En grupp av invånarna i staden Kufa gjorde sin egen tolkning och räknade detta som ijma. Tolkningsproblemen hade alltså både en geografisk aspekt, och blev en demokratisk fråga om vilka som skulle få delta. Ur det teologiska perspektivet gällde det att tolka guds vilja. För att beslutet, överenskommelsen, inte skulle bli förhastad eller fel användes principen att vänta, oftast en generation, innan tolkningen slogs fast. När väl ijma fastställts är den inte möjligt att ändra. Ijma är gudomlig och kan inte undanröjas av omtolkning, eller av hadither eller koranverser som ger andra besked. (källa)
 5. Parlamentet kan antingen bestå av en eller två kammare, det vill säga en eller två beslutande församlingar. I ett tvåkammarsystem får ledamöterna i överhuset sina mandat via val eller som utnämningar eller arv. Ledamöterna till underhuset är folkvalda. Tvåkammarsystemet kan ge möjlighet för olika geografiska områden eller olika samhällsgrupper att bli representerade i parlamentet och också fungera som en spärr mot förhastade beslut. Övre kammarens maktställning i förhållande till underhuset varierar från land till land. (källa)
 6. Frazer ansåg att magiföreställningar kan delas in i berörande magi (alt. överförande eller kontagiös magi) och sådan magi som grundas på principen om att lika ger lika (homeopatisk eller imitativ magi). Om magiföreställningen i sig ansåg Frazer att den kunde liknas vid en pseudovetenskap, där troende kunde skenbart få bekräftelse på sina antaganden men med felaktiga grunder och förhastade slutsatser. (källa)
 7. Stanley B Prusiner lanserade teorin om prioner 1982. År 1984 visade han att PrPC fanns naturligt i kroppen. 1993 visade han att möss som saknade friska proteiner av den sort som kan bli till prioner inte blir sjuka när de injiceras med prioner, medan möss som uttryckte de proteiner som kan deformeras av prionet dog. 1997 fick han Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter. Det är ovanligt snabbt, många nobelpris utdelas decennier efter att upptäckterna gjordes. De röster som höjdes för att detta nobelpris utdelades förhastat och att framtiden skulle visa att Prusiner hade fel, har inte så här långt fått rätt. (källa)
 8. Jag måste ha varit galen, jag skulle ha besvarat frågan genom att strukturera om den och poängtera problemen med antagandena bakom den. ... Så fort jag hade talat så önskade jag att jag kunde frysa tiden och ta tillbaka de orden. Mitt svar var ett fruktansvärt misstag, förhastat, klumpigt och fel. ... Jag hade trillat i en fälla och sagt något jag helt enkelt inte menade. Det är ingens fel utom mitt eget. (källa)
 9. På 600-talet låg ett kloster i Gourdon, varifrån dessa föremål kan ha kommit. Det senaste datumet bland de mynt som ingick i fyndet kan fastställas till cirka 524. Skatten kan ha blivit förhastat begravd i väntan på en attack. Uppfinnandet var en ren slump: en herdinna, Louise Forest, upptäckte den under en romersk bricka märkt med ett kryss. Skatten såldes på auktion i Paris den 20 juli 1846, när oblattallriken och nattvardskärlet förvärvades av staten, medan de dokumentariska mynten utspreds och förlorades. (källa)
 10. Malin (senare Malin Malm) är en 19-årig tjej som är otroligt snäll och vacker. Hon sköter hushållet och sina syskon åt sin pappa Melker. Man kan säga att hon har fått ersätta sin bortgångna mamma. På sommaren följer hon med ut till Saltkråkan. Malin är glad, sprallig och älskar sina syskon. Killarna omkring henne kämpar om hennes gunst, men hon är mycket förståndig och gör inget förhastat. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.