Förhastad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förhastad, varianter, uttal och böjningar av förhastad

Förhastad synonym, annat ord för förhastad, vad betyder förhastad, förklaring, uttal och böjningar av förhastad.

Synonymer till förhastad

Andra språk

Förhastad på Engelska

  • premature, rash - a rash conclusion

Hur används ordet förhastad

  1. Midas fällde också en förhastad dom i ett tvistemål mellan gudarna Pan och Apollon. De var oense om vem som spelade vackrast musik. Kungen valde Pan och Apollon gav honom då åsneöron. Han dolde dem under sin huva så mycket han kunde men var tvungen att visa dem för sin frisör. Frisören kunde inte hålla hemligheten, så han viskade den i ett hål i marken han sedan grävde igen. Men vass växte upp ur det igengrävda hålet. Och när vinden blåste genom vassen viskade den: "Kung Midas har åsneöron! Kung Midas har åsneöron!". (källa)
  2. Området representeras av såväl en generellt högre inkomst- som akademisk nivå bland områden i Kalmar. Medborgarengagemang är genomgripande. De boende i området kan därför lätt uppfattas som mycket konservativa och ogillande till förhastad förändring. Nybygget av 5 hus i stadsdelen överklagades ända till riksdagsnivå 2007. (källa)
  3. Muslimska lärda ser ijma som den tredje viktiga källan till islams lära. Om en situation eller ett fall inte direkt berörts i Koranen eller sunna (dvs de normerande hadith-berättelserna) anses ijma som en värdefull källa. Under det abbasidiska kalifatets höjdpunkt (750-950) ville man skapa likriktning och enhetlighet både i religionen och i rättsväsendet som under tidigare period utvecklat en mångfald av olika tolkningar och lokala traditioner. De religiöst lärda (‘ulama) studerade först de skriftliga källorna, koranen och hadithsamlingarna. Sedan bearbetade man och analyserade vad som stod i texterna. Man diskuterade enstaka ords betydelse, uppenbarelsernas orsaker och konsekvenser. Hur man skulle tackla och bedöma motsägelser i texterna osv. Som ett tredje steg mot likriktning enades man om "rätt tolkning", man "stadfäste" en tolkning som skulle gälla hädanefter. Ijma‘ är termen för enighet eller konsensus inom församlingen (umma). Tidigt uppstod frågor kring begreppet: Vilka skulle komma överens? Endast män, endast lärda, kunde analfabeter ingå etc. En grupp av invånarna i staden Kufa gjorde sin egen tolkning och räknade detta som ijma. Tolkningsproblemen hade alltså både en geografisk aspekt, och blev en demokratisk fråga om vilka som skulle få delta. Ur det teologiska perspektivet gällde det att tolka guds vilja. För att beslutet, överenskommelsen, inte skulle bli förhastad eller fel användes principen att vänta, oftast en generation, innan tolkningen slogs fast. När väl ijma fastställts är den inte möjligt att ändra. Ijma är gudomlig och kan inte undanröjas av omtolkning, eller av hadither eller koranverser som ger andra besked. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.