Förhistorisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förhistorisk, varianter, uttal och böjningar av förhistorisk

Förhistorisk synonym, annat ord för förhistorisk, vad betyder förhistorisk, förklaring, uttal och böjningar av förhistorisk.

Synonym till förhistorisk

Vad betyder och hur uttalas förhistorisk

Förhistorisk uttalas för|hist|or|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av förhistorisk

Böjning (i positiv) förhistorisk en ~ + subst. förhistoriskt ett ~ + subst. förhistoriska den/det/de ~ + subst. förhistoriske den ~ + mask. subst.

Förhistorisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Förhistorisk på Engelska

  • prehistoric - in prehistoric times

Hur används ordet förhistorisk

  1. Genetik, (ärftlighetsforskning) ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Men det vetenskapliga studiet av de genetiska mekanismerna tog sin början först med Gregor Mendel vid mitten av 1800-talet. Mendel kände inte heller till de grundläggande molekylära genetiska mekanismerna. Men genom systematiska kontrollerade experiment och noggrann statistik kunde han klarlägga generella principer för hur nedärvningen går till, till exempel att det som ärvs är ett antal enskilda särdrag, arvsanlag, som ärvs oberoende av varandra, det som senare kom att kallas gener. (källa)
  2. Stråtak (eller halmtak / vasstak) är en form av yttertak med strå av halm eller vass som täckmaterial. Det är troligtvis den äldsta typen av takbeläggning och används såväl i tropiska som tempererade områden. Det förekommer på alla kontinenter (utom Antarktis). Kunskapen att lägga stråtak har gått i arv från generation till generation sedan förhistorisk tid. Läggning av stråtak sker efter samma princip men kan ha regionala variationer i utseende eller byggnadstyp. Det förekommer fortfarande i utvecklingsländer på grund av den låga kostnaden det innebär att använda den lokala vegetationen. (källa)
  3. Sverige har från och med 2005 två sekulära, "borgerliga", helgdagar, första maj respektive Sveriges nationaldag. Övriga helgdagar, däribland alla söndagar, är kristna, "kyrkliga", helgdagar. En del av de kyrkliga helgdagarna firas under samma årstider (om än inte exakt tidpunkt) som högtider från förhistorisk tid, och en del av traditionerna i samband med till exempel jul och midsommar kan ha sitt ursprung i de tidigare högtiderna. (källa)
  4. Ett hövdingadöme kan ses som ett mellanting mellan det löst organiserade stam- och klansamhället, och den hårt organiserade staten. I samband med förhistorisk och förromersk tid kallas Europas kungariken även för hövdingadömen, medan de statsbildningar som uppkom efter att Romarriket drog sig tillbaka (och som ofta hade krönta kristna kungar) kallas småkungariken. I den isländska medeltida litteraturen så kallas ibland inflytelserika personer så som kungar och jarlar för "hövding", vilket har gjort att man inom populärkulturen brukar referera till "vikingahövdingar". (källa)
  5. Människor har tillverkat föremål sedan förhistorisk tid, men under årtusendena har de framför allt gjort det för det egna hushållet - se självhushåll. Under neolitiska revolutionen uppstod byar och senare städer, där en samhällsklass av professionella hantverkare blev den första industrin. Men det var först på 1700-talet som industrin blev en central del av samhället. (källa)
  6. Människan har alltid sett jorden som livgivare. Sedan förhistorisk tid har människor betraktat jorden som ett övernaturligt väsen, se Modergudinna. (källa)
  7. Kalkföreningar har använts som byggnadsmaterial sen förhistorisk tid, minst sedan 7 000 före Kristus. Den äldsta anläggningen för att producera osläckt kalk som man funnit är från 2500 före Kristus. En skrift från 975 beskriver användning av gips som skydd för brutna skelettben. (källa)
  8. Segling har använts för transport på floder, sjöar och hav sedan förhistorisk tid. Även om det är omöjligt att säga när och var man för första gången tävlade i segling så har troligen den moderna kappseglingen sitt ursprung i 1600-talets Nederländerna. Det engelska ordet för nöjessegling, yachting, kommer troligen från holländskans jaght, en snabb typ av segelbåt. Sporten togs till England under mitten av 1600-talet av kung Charles II efter hans exil i Holland. I England utvecklades snart segelbåtar som var specialbyggda för tävling. Internationell kappsegling tog fart i och med America's Cup 1851 när den amerikanska båten America vann en tävling i England och tog hem en pokal därifrån som sedan låg till grunden för årligen återkommande seglingar. (källa)
  9. En klippmålning är en forntida eller förhistorisk teckning, målning, eller dylikt verk på eller av sten. Konsten inkluderar piktografer, hällristning, inristning, petrifiering, geoglyfer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.