Förstone Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förstone, varianter, uttal och böjningar av förstone

Förstone synonym, annat ord för förstone, vad betyder förstone, förklaring, uttal och böjningar av förstone.

Vad betyder och hur uttalas förstone

Förstone uttalas först|one oböjligt och är ett substantiv.

Förstone betyder:

Ordformer av förstone

Singular

förstone
obestämd grundform

Förstone är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Förstone på Engelska

Hur används ordet förstone

  1. Med ljud menas inte bara den mekaniska vågrörelsen, utan även hörselförnimmelsen. Ljudvågor transporterar relativt lite effekt. En talande person sänder bara ut någon tusendels watt, vilket verkar rimligt då det inte är någon större ansträngning att tala. Ljud vore i stort sett utan intresse, ja, ljud skulle faktiskt inte ens finnas, om det inte fanns djur som exempelvis vi människor som kunde uppfatta små tryckvariationer i luft med hörseln. Vid ett frågeprogram på radio, Svar idag ställdes en gång frågan, huruvida det uppstår ljud då exempelvis en sten faller i marken från ett berg på en avlägsen planet. Svaret från experten (sannolikt astronomen Peter Nilson) blev något förbryllande: "I princip, nej." Han förklarade, att om det inte finns någon organism närvarande som är utrustad med ett sinnesorgan som uppfattar sådana skillnader i luftens täthet som vi definierar som ljud, så uppstår heller inga ljud. Skillnader i planetens gasatmosfär i form av tryckskillnader skulle visserligen uppstå, men inte det vi kallar ljud. Detta kan i förstone låta paradoxalt, men 'ljud' i dess betydelse av 'hörselförnimmelse' är ingen naturlag. Därtill fordras en organism som kan uppfatta och tolka ljudvågor som just ljud. För oss människor är det exempelvis fullkomligt irrelevant i vad mån personer i vår omgivning alstrar elektromagnetiska fält förutom synligt ljus, eftersom vi, i motsats till vissa fiskar, saknar ett sinne som specifikt registrerar annan elektromagnetism än synligt ljus. Beträffande sådan elektromagnetism är vi således helt "döva". (källa)
  2. Hovsta i Örebro kommun. Långt in på 1900-talet uttalades namnet som Hosta med långt o som i ho. När Hovsta hade blivit en stadsdel i Örebro började man uttala namnet med långt å som i furstehov och på det sättet tycktes namnet bli "finare". Som Folketymologi är det egentligen ett exempel på 1700-talsforskning då man verkligen trodde att det kom från ordet "hov". En resebeskrivning från 1749 skriver: Från slotteet, syntes Hosta, och Axbergs kyrkior, en half mil norr om staden: jag inbillade mig i förstone att all hosta i hela werlden hade sit urspurng här ifrån, och at Sahl Rådman Axberg i Upsla hade från den andra församlingen sitt namn, men fick sedan weta det Hosta är sammadragit namn af Hof Stad, och skall hörröra deraf, at enär Kung Johan, wistades på Swafwelbruket Dylta som den tiden war Crono, en Liten mil eller 3/4 wäg derifrån beläget i Nordost, skal han här inquarterat sin håf Stat, hwar af kyrkian skall fåt sit namn. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.