Förstuga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förstuga, varianter, uttal och böjningar av förstuga

Förstuga synonym, annat ord för förstuga, vad betyder förstuga, förklaring, uttal och böjningar av förstuga.

Vad betyder och hur uttalas förstuga

Förstuga uttalas för|stuga [fö´r-] och är ett substantiv.

Förstuga betyder:

Ordformer av förstuga

Singular

förstuga
obestämd grundform
förstugas
obestämd genitiv
förstugan
bestämd grundform
förstugans
bestämd genitiv

Plural

förstugor
obestämd grundform
förstugors
obestämd genitiv
förstugorna
bestämd grundform
förstugornas
bestämd genitiv

Förstuga är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet förstuga

  1. I Paviljongsystemet växte fram i Storbritannien, där man efter Krimkriget inrättade kasernera i ett blocksystem av mindre friliggande en- eller tvåvåningsbyggnader, bestående av ett mittparti med förstuga, underofficersrum, tvättrum med mera samt å ömse sidor, husets hela bredd upptagande logement. I USA inrättades paviljonger i två våningar, där bottenvåningen upptogs av dagrum, bibliotek, tvättrum, matsal, kök med mera och övervåningen bestod av ett enda stort logement med längs våningen löpande verandor. (källa)
  2. Den 20 mars 1695 utfärdade landshövdingen i Västerbottens län, Gustaf Douglas, en förordning om rätten att inneha kyrkstuga. Den stadgade att varje hemman hade rätt till ett kyrkhus bestående av en stuga med kammare och förstuga samt ett stall. Den som inte var hemmansägare kunde alltså inte åberopa någon rätt att ha en kyrkstuga. (källa)
  3. I kalla klimat som i Sverige är två dörrar i luftslusskonfiguration vanliga (se förstuga). Även om dörrarna inte är lufttäta så minimeras varmluftsläckaget från byggnaden. (källa)
  4. Parstugan var från 1500-talet, men med rötter i 1400-talet, en hustyp i Sverige, som först förekom i herrskapliga sammanhang och blev allmän som bondgård i slutet av 1600-talet och under 1700-talet. En parstuga består av två rum, "stugor", över hela husets bredd, samt mellan dem en kammare och en förstuga (farstu). (källa)
  5. 1720 kom en kunglig resolution som förtydligade lagarna. Första och andra huset sammanfördes till ett hus som skulle innehålla sätesstuga, två kamrar, ett kök och en förstuga. Det tredje huset var ett brygghus, det fjärde en bod med dubbel botten och loft, det femte ett visthus. Det sjätte och sjunde huset innefattade både fähus och stall. Det handlade främst om en bekräftelse av modifieringar av de äldre lagtexterna som redan genomförts. (källa)
  6. Ordet stuga syftar ursprungligen själva bostadsdelen/köket. I texter om folkkultur och i lantligt språk har ordet fortfarande denna äldre betydelse. En enkelstuga betecknar då en byggnad om en stuga med förstuga och kammare, medan en parstuga är en byggnad om två stugor, förstuga och kammare. (källa)
  7. Farstu, förstu eller förstuga, är ett utrymme innanför bostadens ytterdörr. I äldre stugor bestod en farstu av ett enkelt ouppvärmt förrum. Där tog man av och på sig stövlar och skor samt ibland även ytterkläder. Förstugan fungerade på detta sätt som en luftsluss in till bostadsdelen där fuktiga klädesplagg och skodon kunde förvaras. Detta var speciellt viktigt vintertid när man ofta gick in och ut i huset för att hålla bostadsdelen fri från fukt och snömodd. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.