Förvåning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förvåning, varianter, uttal och böjningar av förvåning

Förvåning synonym, annat ord för förvåning, vad betyder förvåning, förklaring, uttal och böjningar av förvåning.

Synonymer till förvåning

Andra språk

Förvåning på Engelska

  • surprise - to my surprise I saw the car was gone

Hur används ordet förvåning

  1. Som exempel kan man ta det kända videoklipp som visar JAS-haveriet 1989, ett klipp som bland annat varit med i 100 höjdare. I klippet hör man en åskådare uttrycka förvåning och ett omedelbart konstaterande att det inträffade inte var bra. Utan svordomar skulle man kunna tänka sig ett något liknande "Oj, detta var inte bra!". Men så lät det inte, istället hör man "Oj, jävlar! Jävlar! Jävlar!" I sammanhanget är förstås svadan både passande och begriplig, men skulle de ansvariga för JAS-projektet senare uttryckt sina liknande känslor på samma sätt inför journalister och allmänhet så skulle det uppfattats helt annorlunda. (wikipedia.org)
  2. Kuriosum (plural kuriosa), eller kuriositet, från latin curiositas, ”nyfikenhet”, är en inte alltför central och viktig, men ändock intressant och märkvärdig information eller sak. Kärnan i ett kuriosum är vanligtvis i förvåning av mottagaren, till följd av ovanliga eller oväntade avvikelser från normala beteendemönster eller sätt att tänka. (wikipedia.org)
  3. 1849 skulle godsägaren på Meilgaard anlägga en ny väg på sina ägor. I behov av vägläggningsmaterial gav han sina arbetare i order att gräva sig igenom en lång bank, övervuxen av bokar. Till sin förvåning upptäckte han då att banken bestod av ett en och en halv meter tjockt lager av ostronskal. Ostronskalen, som var ett utmärkt vägläggningmaterial började snabbt grävas ut. Man påträffade ett stort antal djurben och flintstycken, som kastades åt sidan. En benbit, fint arbetad kam kom dock att dra till sig arbetarnas uppmärksamhet. Den överlämnades till godsägaren, som inte kände igen något liknande från sina böcker om fornsaker och skickade in den till Köpenhamn, där den hamnade i händerna på Worsaae. (wikipedia.org)
  4. Redan de gamla grekerna kände till magneter. Det förekommer naturliga permanentmagneter av till exempel mineralen magnetit. Den joniska naturfilosofen Thales tillskrev båda magneten och bärnsten en själ. Magnetisk influens beskrivs av Platon i dialogen Ion. Där jämför Sokrates poetisk inspiration med hur man kan hänga järnringar på en järnring som hänger under en permanentmagnet, men när man tar bort permanentmagneten försvinner järnringens magnetiska kraft. Lucretius nämner magnetisk repulsion. Augustinus berättar med förvåning om hur järnspån på en silvertallrik följer en magnet som flyttas runt under den. (wikipedia.org)
  5. Till mångas förvåning, begärde Nobels testamente att hans förmögenhet skulle användas för att skapa en rad priser för de som ger den "största nytta till mänskligheten" i fysik, kemi, fred, fysiologi eller medicin och litteratur. Nobel skrev flera testamenten under sin livstid. Det sista skrevs över ett år innan han dog, och undertecknades vid svensk-norska klubben i Paris den 27 november 1895. Nobel testamenterade 94% av sina totala tillgångar, 31 miljoner kronor för att fastställa de fem nobelprisen. På grund av skepsisen kring testamentet, var det inte förrän den 26 april 1897 den godkändes av Stortinget i Norge. Verkställare av hans testamente var Ragnar Sohlman och Rudolf Lilljeqvist, som bildade Nobelstiftelsen för att ta hand om Nobels förmögenhet och organisera priser. (wikipedia.org)
  6. Neil Armstrong sa "Lycka till, Herr Gorsky" ("Good Luck, Mr. Gorsky") under månlandningen, vilket ledde till förvåning i rymdkontrollen. Under en senare intervju förklarade han att han under sin barndom hört grannens fru säga till sin man: "Oralsex!? Vill du ha oralsex? Det lär du inte få förrän grannens unge promenerar på månen!" (wikipedia.org)
  7. Förvåning är en kortvarig psykologisk känsla när en person inser att en händelse inte utspelar sig som personen förväntat sig. Upplevelsen kan vara obehaglig, neutral, positiv eller negativ. Förvåning kan vara på olika intensivnivåer. Om personen blir lätt förvånad, är responsen mindre intensiv, men om förvåningen är stor, blir responsen mer intensiv och kan till exempel leda till flykt- och kamprespons . (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.