Familjepolitik Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder familjepolitik, varianter, uttal och böjningar av familjepolitik

Familjepolitik synonym, annat ord för familjepolitik, vad betyder familjepolitik, förklaring, uttal och böjningar av familjepolitik.

Vad betyder och hur uttalas familjepolitik

Familjepolitik uttalas fam|ilje|pol|it|ik och är ett substantiv.

Ordformer av familjepolitik

Singular

familjepolitik
obestämd grundform
familjepolitiks
obestämd genitiv
familjepolitiken
bestämd grundform
familjepolitikens
bestämd genitiv

Familjepolitik är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet familjepolitik

  1. Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser att Ungerns nya familjepolitik med utlovad skattefrihet till flerbarnsmammor har en doft av 30-tal, hur reagerade du på den kritiken. (källa)
  2. Socialminister eller hälsominister är den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc. Socialministern leder ett socialdepartement eller socialministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare. (källa)
  3. Inrikesministerium eller Inrikesdepartement är ett ministerium (regeringsdepartement) som vanligtvis ansvarar för polisväsendet, säkerhet, allmän ordning, civilt försvar, migrationsfrågor och kontakter med de regionala och lokala nivåerna. Ministeriet leds av en inrikesminister och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare. I till exempel Ryssland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike är inrikesministeriet ett av de större och mer prestigefyllda ministerierna. I USA finns det dels inrikesdepartementet, som förvaltar allmän mark och ansvarar för miljövård, bevarandet av viktiga naturtillgångar samt frågor om USA:s ursprungsbefolkning, och dels inrikessäkerhetsdepartement som ansvarar för mer traditionella inrikesdepartementala frågor såsom säkerhet- och polisfrågor. I många länder inom brittiska samväldet benämns inrikesministeriet Ministry/Department of Home Affairs eller motsvarande. I Schweiz har inrikesministeriet hand om frågor rörande pensioner, socialförsäkringar, familjepolitik, forskning, kultur, utbildning, hälsofrågor, livsmedel, jämställdhet, statistik, riksarkivet, och meteorologi. (källa)
  4. En kärnfamilj är i strikt mening en familj som endast består av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. Kärnfamlijen står i motsats till ensamstående familj, till den större utökade familjen, och till en familj med mer än två föräldrar. Kärnfamiljer är centralt på gifta par (ett manligt och ett kvinnligt kön), Det finns definitioner som säger att kärnfamiljen enbart ska ha biologiska barn som bär på samma blod, alltså att alla barn kommer från samma pappa och mamma, medan somliga definitioner påstår att det är tillåtet att kärnfamiljen kan ha en blandning som inkluderar både stiftbarn och adoptivbarn. Kärnfamiljen kan ha ett flertal barn. I den västerländska kulturen har kärnfamiljen i många fall blivit det dominerade idealet och har framställts som den sociala normen och den biologiskt naturliga familjekonstellationen när det handlar om reproduktion och uppfostran. Traditionellt sett är det maken i familjen som har haft huvudansvar för familjens försörjning medan hustrun varit ytterst ansvarig för hushållet och familjemedlemmarnas välbefinnande. Kärnfamiljen har i många västerländska samhällen framtällts som en ideal familjeform vilket bland annat resulterat i att många länders familjelagstiftning och familjepolitik har varit eller fortfarande är inriktad på att bevara den som samlevnadsform. (källa)
  5. Familjepolitik, de politiska frågor som på något sätt berör bildande, fortbestånd, utökning och upplösning av familjer. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.