Fixpunkt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fixpunkt, varianter, uttal och böjningar av fixpunkt

Fixpunkt synonym, annat ord för fixpunkt, vad betyder fixpunkt, förklaring, uttal och böjningar av fixpunkt.

Vad betyder och hur uttalas fixpunkt

Fixpunkt uttalas fix|punkt och är ett substantiv.

Ordformer av fixpunkt

Singular

fixpunkt
obestämd grundform
fixpunkts
obestämd genitiv
fixpunkten
bestämd grundform
fixpunktens
bestämd genitiv

Plural

fixpunkter
obestämd grundform
fixpunkters
obestämd genitiv
fixpunkterna
bestämd grundform
fixpunkternas
bestämd genitiv

Fixpunkt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet fixpunkt

  1. Med orientering avses framför allt förmågan att vara medveten om var man förhåller sig rumsligt i en terräng (lokalsinne), för att därefter kunna röra sig i en given riktning, t.ex. ett visst väderstreck, eller mer allmänt att inse hur en fixpunkt förhåller sig geografiskt till en annan punkt. Till orientering räknas ofta också andra sådana förmågor, som tidsuppfattning och uppfattningen om hur ens egen person förhåller sig till andra personer, t.ex. hur lång tid det tar att förflytta sig från en punkt till en annan och hur lång tid som förflutit sedan en viss tidpunkt, eller för fåglar i fågelsträck hur långt det är till fågeln framför. (källa)
  2. Neonets trippelpunkt är 24,5561 K, vilket är en fixpunkt i International Temperature Scale of 1990. (källa)
  3. och resten av elementen i 1, 2, ..., n är fixpunkter till σ. En cykel av längd 2 kallas för en transposition. (källa)
  4. En fixpunkt, höjdfixpunkt, är inom lantmäteriet en noga positionsbestämd punkt, som genom avvägning utgör utgångspunkt för vidare höjdmätningar i dess omgivning. Karttecknet för en fixpunkt är en cirkel genombruten av ett kors, och den kallas ofta för 'höjdfix'. (källa)
  5. Dess överförda betydelse, att skaffa sig en psykisk fixpunkt, kan i negativ bemärkelse avse att vara så förhäxad av något att allt annat glöms, rationaliseras bort eller bortses från. Tunnelseende kan exempelvis avse ett kriminalfall där poliser i så hög grad ägnar sig åt en misstänkt att de konstruerar och tillrättalägger rättsfallet i förväg och därigenom inte tar i beaktande vad som talar emot deras hypotes. (källa)
  6. Fixpunkt (geodesi) – inom lantmäteriet en noga positionsbestämd punkt. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.