Folkmängd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder folkmängd, varianter, uttal och böjningar av folkmängd

Folkmängd synonym, annat ord för folkmängd, vad betyder folkmängd, förklaring, uttal och böjningar av folkmängd.

Synonym till folkmängd

Vad betyder och hur uttalas folkmängd

Folkmängd uttalas folk|mängd och är ett substantiv.

Ordformer av folkmängd

Singular

folkmängd
obestämd grundform
folkmängds
obestämd genitiv
folkmängden
bestämd grundform
folkmängdens
bestämd genitiv

Plural

folkmängder
obestämd grundform
folkmängders
obestämd genitiv
folkmängderna
bestämd grundform
folkmängdernas
bestämd genitiv

Folkmängd är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet folkmängd

  1. Mot slutet av 1800-talet började antalet häradsrätter att minska, särskilt i södra delen av Sverige där många härader var små till såväl yta som folkmängd, och slogs ihop till större tingslag. Under denna och den närmast följande tiden byggdes ett flertal av de tingshusbyggnader som ännu finns kvar. (källa)
  2. Folkmängd (även invånarantal) är det antal invånare som ett geografiskt avgränsat område har. I Sverige tas statistik över folkmängden fram av Statistiska centralbyrån, SCB. Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken redovisas varje månad, kvartal och helår och innehåller uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar som födda, döda och in- och utflyttade. Uppgifterna redovisas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. (källa)
  3. Kanada är världens nästörsta land efter Ryssland – 22 gånger större än Sverige. En betydande del av detta territorium ligger dock norr om trädgränsen och vad gäller odlingsbar mark är landet "bara" det fjärde i världen (efter Ryssland, Kina och USA). Av samma anledning är Kanada med sina 32 miljoner invånare ett av världens mest glesbefolkade länder med bara 3,5 invånare per kvadratkilometer. Kanada är något större än USA, men har bara omkring tio procent av dess folkmängd. (källa)
  4. G Befintliga längder, såsom avlösningslängder, straffjournaler, redogörelser över folkmängd, diarium m.m. (källa)
  5. Storstadskommuner – kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala områden och en med angränsande kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 (29 kommuner). (källa)
  6. Ibland är de värden man skall räkna medelvärde på inte lika betydelsefulla, till exempel kan man då man räknar medellivslängden i Europa utgående från statistik från de enskilda länderna tilldela vikter enligt ländernas folkmängd. För att räkna det viktade aritmetiska medelvärdet multiplicerar man varje värde med dess vikt och ersätter antalet värden i nämnaren med summan av vikterna. Ofta väljer man vikterna så att deras summa blir ett. (källa)
  7. Metropol – en kommun alternativt centralort (sammanhängande tätort) med stor folkmängd, se storstad. (källa)
  8. Staden är över 2 000 år gammal och har haft flera namn, bland dem Jinling, Danyang, Jiangnan, och sedan 1368 Nanjing. Nanjing betyder 'södra huvudstaden' och heter så då staden tre gånger varit hela Kinas huvudstad, 317–582, 1368–1421 och 1928–1949. Genom sin överlägsenhet i industri, handel och folkmängd var Nanjing länge en svår konkurrent till Peking, även sedan den upphört att vara huvudstad. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.