Frågeprogram Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frågeprogram, varianter, uttal och böjningar av frågeprogram

Frågeprogram synonym, annat ord för frågeprogram, vad betyder frågeprogram, förklaring, uttal och böjningar av frågeprogram.

Vad betyder och hur uttalas frågeprogram

Frågeprogram uttalas fråge|pro|gram och är ett substantiv.

Ordformer av frågeprogram

Singular

frågeprogram
obestämd grundform
frågeprograms
obestämd genitiv
frågeprogrammet
bestämd grundform
frågeprogrammets
bestämd genitiv

Plural

frågeprogram
obestämd grundform
frågeprograms
obestämd genitiv
frågeprogrammen
bestämd grundform
frågeprogrammens
bestämd genitiv

Frågeprogram är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet frågeprogram

  1. Med ljud menas inte bara den mekaniska vågrörelsen, utan även hörselförnimmelsen. Ljudvågor transporterar relativt lite effekt. En talande person sänder bara ut någon tusendels watt, vilket verkar rimligt då det inte är någon större ansträngning att tala. Ljud vore i stort sett utan intresse, ja, ljud skulle faktiskt inte ens finnas, om det inte fanns djur som exempelvis vi människor som kunde uppfatta små tryckvariationer i luft med hörseln. Vid ett frågeprogram på radio, Svar idag ställdes en gång frågan, huruvida det uppstår ljud då exempelvis en sten faller i marken från ett berg på en avlägsen planet. Svaret från experten (sannolikt astronomen Peter Nilson) blev något förbryllande: "I princip, nej." Han förklarade, att om det inte finns någon organism närvarande som är utrustad med ett sinnesorgan som uppfattar sådana skillnader i luftens täthet som vi definierar som ljud, så uppstår heller inga ljud. Skillnader i planetens gasatmosfär i form av tryckskillnader skulle visserligen uppstå, men inte det vi kallar ljud. Detta kan i förstone låta paradoxalt, men 'ljud' i dess betydelse av 'hörselförnimmelse' är ingen naturlag. Därtill fordras en organism som kan uppfatta och tolka ljudvågor som just ljud. För oss människor är det exempelvis fullkomligt irrelevant i vad mån personer i vår omgivning alstrar elektromagnetiska fält förutom synligt ljus, eftersom vi, i motsats till vissa fiskar, saknar ett sinne som specifikt registrerar annan elektromagnetism än synligt ljus. Beträffande sådan elektromagnetism är vi således helt "döva". (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.