Frångå Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frångå, varianter, uttal och böjningar av frångå

Frångå synonym, annat ord för frångå, vad betyder frångå, förklaring, uttal och böjningar av frångå.

Synonym till frångå

Vad betyder och hur uttalas frångå

Frångå uttalas från|gå och är ett verb, böjs som gå.

Frångå betyder:

Ordformer av frångå

Aktiv

frångå
infinitiv
frångår
presens
frångick
preteritum
frångått
supinum
frångående
presens particip
frångå
imperativ

Passiv

frångås
infinitiv
frångås
presens
frångicks
preteritum
frångåtts
supinum

Perfekt particip

frångången en
~ + subst.
frångånget ett
~ + subst.
frångångna den/det/de
~ + subst.

Frångå är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet frångå

  1. Åldern av häradet och hundaret är omstritt. Tidigare forskare under 1800-talet och början av 1900-talet ville gärna se häradet som en urgermansk skapelse, men idag har man frångått de tankegångarna. (källa)
  2. Indelningsverket var ett personalfinansieringssystem inom svenska staten och försvaret grundat på naturahushållning. Innan det svenska samhället hade frångått naturahushållning bestod kronans inkomster i första hand av råvaru- och livsmedelsprodukter, vilka inte på enkelt sätt kunde omsättas i kontanter. För att bäst dra nytta av dessa inkomster konstruerades ett system där inkomster samlades in ute i landet och fördelades direkt till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta knöts specifika områdens avkastning direkt till någon förmånstagare. I fallet med den indelta armén och indelta kronobåtsmän för flottan skapades rotar bestående av två till fem hemman vilka själva skaffade en soldat (eller båtsman) och underhöll denne med torp och extra stöd. Officerare fick liknande arrangemang. Exakta villkor skrevs i ett kontrakt mellan rotens bönder och soldaten. (källa)
  3. Spårvagnar och bussar hos Göteborgs spårvägar har typbeteckningar med bokstäverna M för motorvagn, S för släpvagn, B för buss, TB för trådbuss och SB för släpbuss. En siffra följer efter bokstaven som berättar vilken vagn- eller busstyp det gäller. Tidigare användes nummerserien 20-29 för spårvagnar och 30-39 för bussar och dessutom skulle även siffran vara unik för typen. Därför är det ett gap mellan motorvagnarna M25 och M28, då det redan fanns släpvagnar som hette S26 och S27. Som en konsekvens av denna ordning fick spårvagnen M21 som levererades efter M29 en återanvänd typbeteckning. Numera har man frångått dessa begränsningar så att den nyaste spårvagnen har typbeteckningen M32. När det gäller de museala vagnarna så har Göteborgs spårvägar, dåvarande Industrimuseet och Svenska Spårvägssällskapet skapat egna typbeteckningar som numera används i blandad form av Spårvägssällskapet Ringlinien och Göteborgs spårvägar. (källa)
  4. Slöjd är ett skolämne i Sverige som sedan 1980 års läroplan ersätter de två tidigare skolämnena textilslöjd och trä- och metallslöjd. 1980–1994 delades slöjdämnet in i de två ovannämnda slöjdarterna, men i Lpo94 frångår man materialvalet som indelningsgrund. (källa)
  5. Neger (feminin form: negress, tidigare även negrinna) är en kontroversiell benämning på personer från vissa svarta folkgrupper från framför allt Afrika samt för personer av afrikanskt ursprung i Amerika. I äldre källor omfattades även mörkhyade folk från södra Asien och Oceanien. Dessa folkgrupper har även kallats för "svart ras" eller "negroid ras", men detta har fallit ur bruk hos betydande delar av vetenskapen som i allt väsentligt redan på 1960-talet frångått teorierna om människoraser. (källa)
  6. Den vedertagna ordningen av instrumenten i partituret är att harpa och/eller piano placeras mellan slagverk och stråkar, där i regel också eventuella soloinstrument placeras. Orgelstämma sätts däremot under stråkstämmorna. Så kallade transponerade instrument (som noteras i en annan tonart än de klingar) har i regel samma notering i partituret som i den separata stämman, men för överblickens skull frångår man ibland denna princip och noterar samtliga instrument som de klingar, om möjligt använder man endast diskant- och basklav. (källa)
  7. Tvingande lagstiftning är sådana bestämmelser som i princip inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det betyder att om en avtalspart kan stödja sig på en sådan lagregel, kan han alltid i en tvist få dom i enlighet med lagregeln även om avtalet skulle säga något annat. Exempel på tvingande lagstiftning finns i brottsbalken, miljölagstiftning och konsumentköplagen. Motsatsen är dispositiv lagstiftning. (källa)
  8. I modern historiografi och vetenskaplig historierevisionism har man ibland frångått termen "upptäckt" om européers ankomst till redan befolkade områden, till exempel brukar man inte längre säga att "Christopher Columbus upptäckte Amerika". (källa)
  9. Den nya civilekonomexamen har kritiserats av bland andra Handelshögskolans direktions ordförande Erik Åsbrink och Uppsala universitet för att den är ett avsteg från Bolognamodellen med kandidat- och masterexamina, som är standard inom såväl EU som i USA. Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet har valt att följa Bolognamodellen i sitt utbildningsprogram och frångår därmed den svenska civilekonomexamen. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillämpar Bolognamodellen för utbildningsprogrammen, dock erbjuds en "civilekonomexamen" för de studenter som så önskar vid fullföljda studier på skolans ekonomprogram (3+2år). (källa)
  10. Barnboken har traditionellt legat nära pedagogiken och uppfostran, även om senare tiders barnlitteratur frångår detta till förmån för mer estetiska hänsyn. Omfattningen på texterna är kortare än i vuxen- och ungdomslitteratur, delvis repetitiv, enklare i stilen, och med optimistiska slut. Men det finns också mer problematiserande texter även inom barnlitteraturen. Generellt sett beror längden också på läsarens ålder och läsutveckling. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.