Framsteg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder framsteg, varianter, uttal och böjningar av framsteg

Framsteg synonym, annat ord för framsteg, vad betyder framsteg, förklaring, uttal och böjningar av framsteg.

Synonymer till framsteg

Andra språk

Framsteg på Engelska

 • progress - progressive

Hur används ordet framsteg

 1. Gasgeneratorer framställdes i stort som medströms förgasning eller som motströms förgasning. Vid medströms förgasning erhålles större mängd vätgas med renare gaser. Vid motströms förgasning erhölls främst metangaser, som dock var relativt mer förorenade då de innehöll tjära. Runt sekelskiftet 1800/1900 togs historik fram av professor Edvard Hubendick. Han skriver att gasgeneratorn togs fram genom provning, och genom att lyckas eller misslyckas gjordes framsteg. (källa)
 2. Forskning och Framsteg - "Umami får det att vattnas i munnen.". (källa)
 3. Ett gränsskikts karaktär och tjocklek spelar stor betydelse för strömningen kring till exempel en vinge eller ett skrov. Gränsskikt kan antingen vara laminära eller turbulenta. Vid beräkningar i gränsskikt kan många termer elimineras ur Navier-Stokes ekvationer så att ekvationerna förenklas till gränsskiktsekvationerna, som kan användas till att beskriva ett gränsskikts utseende. Man vet inte så mycket om gränsskikt egentligen. Det enda riktiga framsteg som gjorts är att man kommit fram till the no slip condition, som innebär att vid t.ex. kanalströmning är hastigheten noll, för fluiden som ligger precis intill väggarna på kanalen. Det är också orsaken till att en frisbee alltid viker av åt vänster när man kastar med högerhanden. (källa)
 4. Ett viktigt framsteg för studium av och vård av patienter med blodbrist (anemi) var möjligheten att mäta hematokrit, blodets halt av röda blodkroppar. 1932 infördes även en enkel metod för att mäta de röda blodkropparnas halt av syretransporterande hemoglobin. (källa)
 5. Framsteg inom hydrologin på 1700-talet var bland annat Daniel Bernoullis piezometer och hans ekvation, pitot-röret och Chezys formel. 1800-talet var startpunkten för hydrogeologin, där vattnets förekomst, egenskaper och rörelse under markytan studeras. Grundläggande samband är, bland annat, Darcys lag, Dupuit-Thiems brunnsformel och Hagen-Poiseuilles kapillärflödesekvation. (källa)
 6. Detaljerad information från fossil om nya hästdjurs antal och spridning har också visat att utvecklingen från en art till en annan inte var så jämn och sammanhängande som en gång antogs - även om vissa övergångar, som från Dinohippus till Equus verkligen var gradvisa framsteg - så var ett antal andra, som från Epihippus till Mesohippus relativt sett abrupta och plötsliga, sett ur en geologiskt tidsperspektiv, och förändringen skedde under blott ett par miljoner år. Både anagenes (gradvis förändring av genfrekvensen hos en population) och kladogenes (en population "uppdelas" i två distinkta utvecklingsgrenar) förekom, och många arter levde sida vid sida med den art de utvecklats från. Förändringar i vad som kännetecknade ett hästdjur skedde inte alltid längs en rät linje, vissa särdrag kom och gick och kom tillbaka under olika tidpunkter under utvecklingslinjen, och det är endast från ett historiskt perspektiv som en utvecklingenstrend kan urskiljas. (källa)
 7. Samma begränsningar drabbar fantasin när det gäller vetenskaplig hypotes. Vetenskapliga framsteg beror till största delen av tillfälliga förklaringar som är skapade av fantasin, men sådana antaganden måste utformas i förhållande till tidigare konstateranden av fakta och i enlighet med principerna i all vetenskap. (källa)
 8. Den industriella revolutionens framsteg fick allt större betydelse när ångdrivna fartyg och järnvägar blev vanligare. Under 1800-talet spreds omvälvningen till Västeuropa, Nordamerika och Japan och senare till resten av världen. Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen, från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp (se urbanisering). (källa)
 9. Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på tekniska högskolor, andra högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992–1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator. Ett äldre svenskt uttryck för IT är automatisk databehandling (ADB). (källa)
 10. Jaktgevärens historiska utveckling går hand i hand med krigsvapnens. De äldre jaktgevären var sålunda under olika tidsperioder försedda med luntlås, hjullås, flintlås och slaglås. Först med flintlåsets uppfinning erhölls ett för jaktbruk mera användbart vapen. Införandet av slaglåset och enhetspatronen (tändhatts- eller perkussionsantändningen) innebar ett stort framsteg eftersom man då erhöll en sådan snabbhet vid skottlossningen, att man kunde bedriva flyktskytte med större framgång. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.