Friköpa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder friköpa, varianter, uttal och böjningar av friköpa

Friköpa synonym, annat ord för friköpa, vad betyder friköpa, förklaring, uttal och böjningar av friköpa.

Synonym till friköpa

Vad betyder och hur uttalas friköpa

Friköpa uttalas fri|köpa och är ett verb friköpte.

Ordformer av friköpa

Aktiv

friköpa
infinitiv
friköper
presens
friköpte
preteritum
friköpt
supinum
friköpande
presens particip
friköp
imperativ

Passiv

friköpas
infinitiv
friköps
presens
friköptes
preteritum
friköpts
supinum

Perfekt particip

friköpt en
~ + subst.
friköpt ett
~ + subst.
friköpta den/det/de
~ + subst.
friköpte den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer passiv

friköpes
presens

Friköpa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Friköpa på Engelska

 • buy the freehold - to buy the freehold of property formerly rented or leased, a freehold plot of land

Hur används ordet friköpa

 1. År 1929 infördes en ny upplåtelseform på kronoparkerna: kronotorp. Målet var nu inte längre att etablera jordbruk. I stället skulle kronotorp i första hand upplåtas till lokala skogsarbetare som gjort sig kända för "sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel". Dessa kronotorp kallades "kronotorp 29" eller K29 efter det år då författningen fastställdes. En generell friköpsrätt infördes nu för samtliga upplåtelseformer, alltså även skogstorp och odlingslägenheter. Endast 140 kronotorp uppläts dock enligt 1929 års författning, och av dem hade många överförts från tidigare upplåtelseformer. (källa)
 2. I Sverige minskade betydelsen under senare delar av 1800-talet, när industrialisering, emigration, övergång till kontantarrenden och friköp av torp minskade deras antal från ca 100 000 år 1850 till drygt hälften 1910. (källa)
 3. Arbetarna uppförde även sommarstugor som beboddes av dem själva på sommaren medan deras bostadshus hyrdes ut till sommargäster från Stockholm. Åkerhielm erbjöd även arbetarna att köpa hela ön för 60 000 kronor men de kunde inte anskaffa erforderligt kapital, några friköpte dock sina tomter. (källa)
 4. Mot slutet av 1800-talet minskade antalet torp drastiskt, från cirka 100 000 år 1850 till drygt hälften 1910, och betalning genom dagsverken ersattes med kontant betalning i arrende. Genom lagar 1907-1909 likställdes dagsverkesbetalning med kontanta löner varmed torparens ställning stärktes. Många torp friköptes av sina torpare och blev då egna fastigheter. (källa)
 5. År 1694 drogs gården in till kronan och utarrenderades 1698 som kronosäteri. Därefter fanns ett tiotal arrendatorer. 1755 brann huvudbyggnaden, men återuppbyggdes redan två år senare. Fasaderna hade nästan helt klarat branden. 1856 friköptes gården av ryttmästare Carl Johan Sylvander. 1857 blev konditorn Ferdinand de la Croix ägare och 1882 Gustaf Rikard Lagergren. (källa)
 6. Pidjon habben är hebreiska för "friköpande av sonen". Den judiska sedvänjan pidjon habben härstammar från händelsen när Gud skonade den förstfödde av hankön både hos människa och hos djur bland israeliterna. Allt annat förstfött av hankön i Egypten lät han dö för att förmå Farao att ge israeliterna tillåtelse att lämna slaveriet i Egypten (2Mos, 11:1-7). Som tack för att Gud besparade israeliterna denna olycka så skulle man offra alla förstfödda av hankön till Gud (2Mos, 13:11-16). Hos människan så bestod offret av att den förstfödde sonen skulle tjäna Gud som präst eller tempeltjänare, en mycket hedrande uppgift. (källa)
 7. Tvivel debatteras väldigt ofta i kristendomens sammanhang, där man refererar till tvivel om frälsning och friköpande i ett eventuellt efterliv. Det här har blivit särskilt viktigt för protestanternas tro, där det räcker med att bara tro på Jesus som en frälsare och som mellanhand med Gud, för att få en positiv utgång i efterlivet. Debatten är mindre viktig i de flesta andra religioner och etiska traditioner. (källa)
 8. Huset ska ha friköpt tomt alternativt tomträttsavgäld med fastighetsbeteckning. (källa)
 9. År 1970 hölls förhandlingar mellan BRD och DDR i Erfurt vilka ledde till ett grundfördrag som fastställde ländernas relationer och möjliggjorde ett betydligt större utbyte. Det ledde också till att Västtyskland (och DDR) blev medlem i FN 1973. 1970-talets normalisering ledde till återförening av familjer och till att stora västtyska ekonomiska satsningar gjordes genom handel med DDR. Västtyskland levererades till exempel Volkswagen Golf förmånligt. Västtyskland inledde ett omfattande friköpande av politiska flyktingar. (källa)
 10. År 1889 fick dåvarande arrendatorn Rudolf Berggren tillstånd att friköpa krogen med tillhörande jord som sträckte sig från Uppsalavägen fram till nuvarande Ritorpsvägen. År 1919 öppnade Ulriksdals kapplöpningsbana sina portar. Banan låg strax norr om Järva krog och fick stor ekonomisk betydelse för omgivningen. När banan stängde 1960 var det även ett avbräck för krogen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.