Fullföljd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullföljd, varianter, uttal och böjningar av fullföljd

Fullföljd synonym, annat ord för fullföljd, vad betyder fullföljd, förklaring, uttal och böjningar av fullföljd.

Vad betyder och hur uttalas fullföljd

Fullföljd uttalas full|följd och är ett adjektiv.

Ordformer av fullföljd

Böjning (i positiv) fullföljd en ~ + subst. fullföljt ett ~ + subst. fullföljda den/det/de ~ + subst.

Fullföljd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet fullföljd

  1. Barnpension är en typ av efterlevandepension som kan betalas ut till barn om någon av föräldrarna avlidit. Ersättningen betalas ut till och med den månad barnet fyller 18 år, om barnet studerar och har rätt till förlängt barnbidrag eller studiebidrag betalas barnpensionen ut till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Adoptivbarn har rätt till barnpension om en av adoptivföräldrarna avlider, även om adoptionen inte är fullföljd. (wikipedia.org)
  2. Ordet design kommer från latinets designo = peka ut, avbilda, framställa. Design är en engelsk term med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning, vilken motsvarades av desseIn i 1600-talets Sverige. År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då på den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkat den. (wikipedia.org)
  3. Ekfatlagring, även kallat fatlagring eller i vardagstal ibland eklagring, är ett delmoment i tillverkningen av vin, whisky och en del andra alkoholdrycker. Ekfatslagring innebär att vinet, efter fullföljd alkoholjäsning får ligga i tunnor gjorda av ek. (wikipedia.org)
  4. Flickor utvecklar kvinnliga kännetecken genom att ärva två x-kromosomer, en från varje förälder. De utvecklar vanligen ett kvinnligt fortplantningssystem. Flickors kroppar går igenom gradvisa förändringar under puberteten. Puberteten är processen av fysiska förändringar varigenom ett barns kropp mognar till en vuxen kropp som är kapabel till att genom sexuell fortplantning möjliggöra befruktning. Detta påbörjas av hormonella signaler från hjärnan till könskörtlarna. Som en reaktion på signalerna, producerar könskörtlarna hormoner som stimulerar libido (könsdrift) och växten, funktionen och omvandlingen av hjärnan, benen, musklerna, blodet, huden, håret, brösten och de sexuella organen. Fysisk växt (längd och vikt) accelererar i den första halvan av puberteten och är fullföljd när barnet har utvecklat en vuxen kropp. Puberteten är en process som vanligtvis utspelar sig mellan åldrarna 10 och 16, men dessa åldrar skiljer sig från flicka till flicka. Den större milstolpen i flickors pubertet är menarche, början av menstruationen, som genomsnittligt sker mellan åldrarna 12 och 13. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.