Generisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder generisk, varianter, uttal och böjningar av generisk

Generisk synonym, annat ord för generisk, vad betyder generisk, förklaring, uttal och böjningar av generisk.

Synonym till generisk

Vad betyder och hur uttalas generisk

Generisk uttalas gen|er|isk [-e´r-] och är ett adjektiv -t -a.

Generisk betyder:

Ordformer av generisk

Böjning (i positiv) generisk en ~ + subst. generiskt ett ~ + subst. generiska den/det/de ~ + subst.

Generisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet generisk

  1. Numera används ordet jacuzzi i generisk bemärkelse för sådana badkar, oavsett fabrikat (jämför varumärkesord). Jacuzzin uppfanns av Ray Jacuzzi och presenterades första gången 1968. Ibland tillskrivs uppfinningen Rays bror Candido Jacuzzi. Enligt företagets egna historik var det dock Ray som uppfann den och flera patent för delar i konstruktionen är registrerade på honom. (källa)
  2. Henry Mill var den förste som tog patent på en skrivande maskin år 1714, men hans konstruktion lanserades aldrig kommersiellt. Pellegrino Turri, karbonpapprets fader, uppfann en maskin 1808. Många av de tidiga konstruktionerna togs fram för att göra det möjligt för blinda människor att skriva. I USA blev i ordet mill generisk beteckning för apparaten skrivmaskin. Eftersom mill också har betydelsen kvarn gav detta upphov till begreppet papperskvarn för en mängd papper med skrift för tidsödande byråkratisk hantering. (källa)
  3. Bandgående schaktmaskiner – bandschaktare – är även kända som caterpillars, efter det amerikanska företaget Caterpillar och deras maskiner. Detta är samma typ av generisk användning av varumärken som i jeep (efter företaget Jeep och deras terrängfordon) och vespa (efter skotertillverkaren Piaggios Vespa). (källa)
  4. Till trivialnamn hör också den grupp av namn som en gång varit handelsnamn men vars betydelse har förändrats till en mer generisk betydelse, så kallad degenererade varumärken. Dit hör till exempel aspirin och heroin som båda ursprungligen utgjorde varumärken hos Bayer AG liksom nylon och teflon – namn på polymerer som ursprungligen registrerats som varumärken av Du Pont respektive The Chemours Company. (källa)
  5. Jacuzzi är en ursprungligen amerikansk tillverkare av badrumsutrustning som mest är mest känt för sina badkar med bubblor. Numera används ordet jacuzzi i generisk bemärkelse för sådana badkar, oavsett fabrikat (jämför varumärkesord). Jacuzzin uppfanns av Candido Jacuzzi och presenterades första gången 1968. (källa)
  6. Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet. Resultatet leder vanligen till vetenskaplig publicering. Uttrycket är som sådant en bred och generisk beteckning på en mängd former av vetenskapliga anställningar. Titeln forskare är inte skyddad. Den är i sin vidaste innebörd knuten till en forskningsaktivitet som någon utövar oberoende av formell kompetens eller anställningsform. En alternativ benämning är Vetenskapsman. TIteln är inte skyddad, och i icke-formella sammanhang förekommer att även privatforskare kallas forskare. Forskare används dock ofta som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner, vilket följande grova sammanställning får illustrera. Tabellen visar några vanliga anställningsformer, men det är stor variation i hur en del akademiska titlar (som Lecturer) används. (källa)
  7. Co och leddes av Wilhelm Hellgren. Företaget växte genom flera uppköp och grovsnus sågs som en allvarlig utmanare till marknadsledaren, Ljunglöfs Ettan. Wilhelm Hellgrens recept för grovmalet snus tog produkten från en generisk kvalitet till ett varumärke. Då den svenska tobaksindustrin monopoliserades 1915 flyttades tillverkningen av Grovsnus från Götgatan till Härnösand. (källa)
  8. .info – en generisk toppdomän. (källa)
  9. Regeringschef eller regeringsöverhuvud, inte att förväxla med statschef, är en generisk benämning på den ämbetsinnehavare som är vanligtvis den förste bland jämlikar (primus inter pares) i en suverän stats ledningsorgan (kabinett, ministär, regering eller statsråd) och som leder det organets arbete i dess utövande av verkställande makt. Ofta är det också regeringschefen som formellt eller informellt utser övriga ministrar. (källa)
  10. Steppdans (av eng. step, steg) är en generisk term för olika dansstilar där fotarbete är den viktigaste delen av dansen, men benämningen är framför allt förknippad med amerikansk showdans från första halvan av 1900-talet. Kropps- eller armrörelser är ofta inte lika viktiga eller helt irrelevanta. I steppdans används skor, som har steppjärn gjorda av en aluminiumlegering på hälen och framme vid tårna, som gör att det låter tydligt när såväl främre som bakre delen av skon sätts ner i golvet. Ofta använder dansaren improvisationsform och ojämna rytmer med synkoper. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.