Genväg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder genväg, varianter, uttal och böjningar av genväg

Genväg synonym, annat ord för genväg, vad betyder genväg, förklaring, uttal och böjningar av genväg.

Vad betyder och hur uttalas genväg

Genväg uttalas gen|väg och är ett substantiv.

Genväg betyder:

Ordformer av genväg

Singular

genväg
obestämd grundform
genvägs
obestämd genitiv
genvägen
bestämd grundform
genvägens
bestämd genitiv

Plural

genvägar
obestämd grundform
genvägars
obestämd genitiv
genvägarna
bestämd grundform
genvägarnas
bestämd genitiv

Genväg är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Genväg på Engelska

 • short cut - quicker or more direct route, take a short cut

Hur används ordet genväg

 1. Exempel på svensk samtida fars är exempelvis de föreställningar som Adde Malmberg, Johan Schildt och Robert Sjöblom skrev under några år, som En kurd i stan för Uppsala stadsteater (1998), Vi som tar genvägen för Svenska teatern Åbo (1999) och Panik på klinik för Svenska teatern Åbo (2001) och Intiman (2009). Ett annat exempel är komikerduon Stefan och Krister som sedan de slog igenom i TV-programmet Full fräs på 1990-talet gjort farser på somrarna på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. I Sverige har det blivit tradition att sätta upp farser på vissa friluftsteatrar om somrarna. (källa)
 2. I Sverige är längre tunnlar för landsvägar och för järnvägar (undantaget tunnelbanan i Stockholm) relativt ovanliga, trots att landet på sina håll är ganska kuperat. Ingenjörer har, i första hand av kostnadsskäl, föredragit att planera infrastrukturen ovan mark. Det är bara i större städer man byggt tunnel för att undvika inlösen av mark och byggnader, till exempel Stockholms tunnelbana, Gårdatunneln och Helsingborgstunneln. De flesta järnvägar i Sverige är byggda före 1930 och på den tiden undvek man i möjligaste mån tunnlar. På en del håll har genvägar byggts i tunnel efter 1950. I Sverige är det något vanligare med tunnlar längs järnvägslinjer än längs vägar. Detta beror på de högre krav som ställs på en järnvägslinje. Sådana kan inte ha lika branta stigningar som en landsväg, och järnvägar ställer högre krav på utformningen av till exempel kurvor. Därför har järnvägstunnlar funnits i Sverige allt sedan järnvägarnas begynnelse. Efter 1990 har nya järnvägar börjat byggas och de har betydligt fler tunnlar på grund av högre krav, tågen ska kunna gå 250 km/h. (källa)
 3. Att framställa animerad film är mycket arbetsintensivt och kräver skicklighet, noggrannhet och mycket tålamod. Det är därför också dyrt. En vanlig animerad långfilm med ungefär 24 rutor per sekund kräver c:a 130 000 individuella bilder. Med dator och genvägar kan animeringsarbetet förenklas mycket. Men animering är ändå till största delen ett hantverk. (källa)
 4. Psykoaktiva ämnen är ämnen som påverkar människans psyke och alkohol är ett sådant ämne. Alkohol(etanol) är en så kallad dirty drug som påverkar flera olika typer av receptorer i hjärnans belöningssystem. Alkohol påverkar också många olika signalämnen och några av dem är GABA, glutamat och dopamin. Alkohol kan på kemisk väg åstadkomma en genväg till att må bra eftersom det frisätter belöningsämnet dopamin. GABA är ett ångestdämpande signalämne vilket även det bidrar till att en person som dricker alkohol får en känsla av att denna mår bra. (källa)
 5. Vill man skapa en ny genväg för att tillverka skärmdumpar, kan man ladda ned något av ett antal specialprogram för ändamålet. Programmet används för att göra mer avancerade skärmdumpar, och stora företag som sysslar med bilder brukar använda sådana verktyg. (källa)
 6. Under reformationen i England rådde villervalla som påverkade katedralen. En stor del av den offentliga verksamheten ägde rum där, även om de inte alltid välkomnades av dem som hade hand om katedralen. Altarskåpet och högaltaret förstördes. Handel, sport och bollspel var vanligt, och ett av katedralens tvärskepp, Saint Paul's Walk, blev en genväg och affärsgata. (källa)
 7. För att öppna verktyget krävs att användaren har administrativa rättigheter och väljer "Kör" ifrån Startmenyn (eller genväg: + ) och skriver i fältet "msconfig". Med hjälp av Systemkonfiguration kan man inaktivera tjänster och program ("Allmänt", "Tjänster" och "Autostart" är de flikar man använder för detta) samt välja ibland tre olika startlägen, normal, selektiv och diagnostisk uppstart. Modifieringar innebär att man måste starta om Windows efter att man klickat på "Verkställ". (källa)
 8. Filmen handlar om Chihiro som tillsammans med sina föräldrar flyttar ut på landet. På vägen till familjens nya hus hamnar de framför en tunnel, efter att Chihiros självsäkre far försökt ta en genväg. Föräldrarna blir nyfikna och vill se vad som är på andra sidan av tunneln, och Chihiro följer med. Vad de inte är medvetna om är att de nu vandrar in i andarnas och spökenas värld. (källa)
 9. I Danmark och Sverige har opinionen varit positiv, medan den varit mer negativ i Tyskland. Lokalt har man varit rädd för förlorade arbetstillfällen i färjetrafiken. Nationellt har man bekymrat sig för kostnaden för detta för tyskarna mindre viktiga projekt, samt för miljökonsekvenserna. Under en konferens i Lübeck besökt av kanslern Angela Merkel oktober 2010 uttyckte hon stöd för planerna, medan demonstranter protesterade mot att det ska gå godståg där de bor eller har sommarhus. Miljöorganisationerna har velat bevara orörd havsbotten överallt inom Tyskland men inte brytt sig om den genväg på 15 mil som tågen får och som ökar deras konkurrenskraft mot flyg, bil och lastbil. (källa)
 10. Vid riksdagen 1755-56 framträdde han med fyra stridsskrifter, av vilka Påminnelser vid manufakturkommissarien, Erik Salanders så kallade Genväg till slöjder riktade sig mot det bestående näringstvånget och exklusiva privilegier. I de tre övriga gick han statsförfattningen närmare in på livet och angrep skarpt det rådande ämbetsmannaväldet, till vars stävjande han föreslog ganska radikala åtgärder. En annan av honom författad skrift, Oförgripliga Tankar om Frihet i bruk af Förnuft, Pennor och Tryck, blev i sista stund av Kanslikollegium 1756 hindrad att utkomma. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.