Glasrör Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder glasrör, varianter, uttal och böjningar av glasrör

Glasrör synonym, annat ord för glasrör, vad betyder glasrör, förklaring, uttal och böjningar av glasrör.

Vad betyder och hur uttalas glasrör

Glasrör uttalas glas|rör och är ett substantiv.

Ordformer av glasrör

Singular

glasrör
obestämd grundform
glasrörs
obestämd genitiv
glasröret
bestämd grundform
glasrörets
bestämd genitiv

Plural

glasrör
obestämd grundform
glasrörs
obestämd genitiv
glasrören
bestämd grundform
glasrörens
bestämd genitiv

Glasrör är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Glasrör på Engelska

  • glaspipes

Hur används ordet glasrör

  1. En enkel hydrometer är oftast tillverkad av glas och är en sluten, rörformad behållare. Denna är indelad i två funktionellt olika delar. Nederst utgörs hydrometern av en något lite uppsvälld del, vilken till sin större del utgör flytkropp. Längst ner i denna finns en noga anpassad mängd blykulor (vilka är sammanlimmade, så att de inte kan skramla omkring i glasröret). Blykulorna fungerar som sänke. Flytkroppen avslutas uppåt med ett smalt rör, i vilket en skala ligger innesluten, eller på vilket en skala är inristad alternativt fastsatt. När hydrometern sänks ner i en vätska, sjunker den ner i densamma och flyter på grund av sin konstruktion i upprätt ställning. Beroende på vätskans densitet (i äldre litteratur dess "specifika vikt"), sjunker hydrometern ner till ett visst djup, och ett värde kan läsas av på skalan där vätskeytan möter glasrörets övre, skalförsedda del. (källa)
  2. Katodstråleröret är en vidareutveckling av elektronröret, vars uppvärmda katod (minuspol) sänder ut en ström av elektroner i vakuum, som fångas upp av en anod (pluspol). I katodstråleröret accelereras elektronströmmen fram mot glasrörets tillplattade yta, som fungerar som anod, där de får en punkt på ett fluorescerande fosforskikt att lysa. Elektronerna kan avlänkas (styras och ändra riktning) med hjälp av elektriska eller magnetiska fält för att träffa olika punkter på skärmen. (källa)
  3. Lysrör är en elektrisk ljuskälla. Den joniserar argon och kvicksilverånga så de blir elektriskt ledande vilket leder till att UV-ljus skapas. UV-ljuset exciterar atomer i det fluorescerande lyspulver som är placerat på glasrörets insida. När den exciterade atomen avexciteras utstrålas synligt ljus. Glaskvaliteten i röret förhindrar UV-läckage. (källa)
  4. Vid volymmätning är det viktigt att avläsa meniskens botten (i fallet vatten i glasrör) för att återge den korrekta volymen. (källa)
  5. Utvecklingen av "neutronlinser" baserade på total inre reflektion i tunna glasrör eller via reflektion i aluminiumplattor med urgröpningar har drivit på utvecklingen av neutronmikroskopi och neutron-/gammastrålnings-tomografi. (källa)
  6. Byrett är en apparat bestående av ett smalt, graderat glasrör med en glas- eller teflonkran i nedre delen, som är utdragen till en lång spets. Alternativt är nederdelen förbunden med en gummislang med en klämskruv. I båda fallen är det möjligt att tappa av vätska droppvis. Byretten används för noggrann mätning av vätskor, särskilt inom den analytiska kemin. (källa)
  7. Morfinsprutan var en liten spruta, vanligen rymmande omkring 1 kubikcentimeter och avsedd för insprutning av läkemedelslösningar, mest under huden (subkutant) eller i vissa fall i musklerna (intramuskulärt), stundom även i andra tillgängliga organ. Morfinsprutan består i regel av ett cylindriskt glasrör med fattning av hartgummi eller metall, med pistongstämpel av läder, kautschuk eller asbestfilt och med en fin, snett avslipad, skarp metallspets. Ibland bestod hela sprutan, även pistongen med stämpel, av glas, endast spetsen av metall. Sprutan var vanligen, antingen på glascylindern eller på pistongskaftet, indelad i tiondedelstreck, för att man skall kunna inspruta en eller flera tiondedelars kubikcentimeters lösning. (källa)
  8. Xenonlampan består av ett glasrör med två elektroder av volfram. Inuti röret finns dels ädelgasen xenon och dels en blandning av metallsalter. En xenonlampa kan inte drivas av lågspänning från till exempel ett bilbatteri. Den kräver ett elektroniskt driftdon (engelska ballast) och en tändare för att lysa. Driftdonet reglerar strömmen till lampan. Tändaren initierar urladdningen i lampan. Tändaren kan antingen vara inbyggd i lampan (D1- och D3-system) eller vara en separat enhet eller inbyggd i driftdonet (D2 och D4-system). Tändaren och driftdonet styr tändningen av lampan i 3 steg. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.