Grad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grad, varianter, uttal och böjningar av grad

Grad synonym, annat ord för grad, vad betyder grad, förklaring, uttal och böjningar av grad.

Synonymer till grad

Vad betyder och hur uttalas grad

Grad uttalas grad och är ett adjektiv; n. sing. obest. obrukl..

Grad betyder:

Ordformer av grad

Böjning (i positiv) grad en ~ + subst. grada den/det/de ~ + subst.

Grad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Grad på Engelska

 • degree - a measure of heat and cold, degree of frost, cold, ten degrees above zero
 • degree - a measurement of the extension of angles, latitude, an angle of seventy degrees
 • rank, grade - rank, office, dignity, badge of rank, insignia, high military rank
 • extent - in the highest degree, highly

Hur används ordet grad

 1. Frågan om abort kan ses som en etisk konflikt mellan å ena sidan fostrets rätt att utvecklas till ett barn och å andra sidan kvinnans rätt att bestämma om och när hon vill utsätta sin kropp för graviditet. I denna konflikt görs ofta frågan om i vilken grad fostret har oinskränkt människovärde och mänskliga rättigheter till en central fråga. När både modern och fostret ses som skyddsvärda kan det uppstå situationer när deras intressen står i konflikt med varandra. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse av att inte fullfölja graviditeten får väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas. (källa)
 2. Absolut superlativ – när adjektivens superlativform används för att uttrycka en mycket hög grad. (källa)
 3. Noradrenalin är dels ett hormon, dels är det ett förstadium till adrenalin. Adrenalin bildas i binjuremärgens märg genom att fenyletanolamin-N-metyltransferas (PNMT), ett enzym som i hög grad finns i binjurarna, aktiveras och därefter syntetiserar adrenalin från noradrenalin genom metylering. PNMT aktiveras av adrenokortikotropiskt hormon och kortisol. Mängden adrenalin är därför beroende av kortisolvärdena. (källa)
 4. Adverben är alltså en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser, särskilt inte gentemot adjektiv och pronomen. Trots detta används kategorin "adverb" i modern grammatik, och försök görs på 2000‑talet att nå fram till en vetenskapligt hållbar definition av adverb. De definitioner av adverb som finns fastställer att adverben beskriver olika typer av omständigheter som fungerar som bestämningar till verb, adjektiv, andra adverb eller satser. Bestämningen kan lägga till en betydelse av modalitet (svarar på frågan: hur?), temporalitet (svarar på frågorna: när? hur ofta? hur länge?), lokalitet/destination (svarar på frågorna: var? respektive vart?) eller mått och grad (svarar på frågor som: i vilken utsträckning, grad?). (källa)
 5. Alltefter den olika grad av hastighet och samling, vari hästen rör sig under galoppen, kallas den samlad galopp (omkring 220 meter per minut), kort galopp (omkring 250 meter/minut), manövergalopp (omkring 350 meter/minut), ökad galopp eller "förstärkt galopp" (omkring 450 meter/minut) samt fyrsprång eller karriär (allt vad hästen kan löpa). (källa)
 6. Gehör (från tyskan) är förmågan att uppfatta musik med en sådan grad av medvetenhet och förståelse att det blir möjligt att på ett stilriktigt sätt återge och gestalta det hörda. Förmågan kallas ibland "musiköra". (källa)
 7. General är en förkortning av franskans capitaine général, från titeln generalkapten. Benämningen har från medeltidens slut använts för högste befälhavaren över en här eller häravdelning och under viss tid. Under 1600-talet började generallöjtnant användas som benämning på den general som förde befälet närmast under landsherren. Först på 1700-talet utbildade sig generalsgraderna och förbands med en formell grad och ständigt befäl. Vid denna tid tillkom generalmajorsgraden. General, ofta med tillägget av kavalleriet, av infanteriet eller av artilleriet blev därmed den högsta generalsgraden. I andra länder är istället general den lägsta generalsgraden. I Tyska Riket och Österrike har även funnits graden generalöverste, som i rang är jämställd med fältmarskalk. (källa)
 8. Generallöjtnant (förkortning: genlt) är en militär generalsgrad. Ursprungligen var generallöjtnanten generalens adjutant eller ställföreträdare. Ordet löjtnant kommer från franskans lieu tenant, "ställföreträdare". Det är anledningen till att en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor. Senare var generallöjtnanten ofta befälhavare för en division. (källa)
 9. det är därför som en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.