Grundstruktur Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder grundstruktur, varianter, uttal och böjningar av grundstruktur

Grundstruktur synonym, annat ord för grundstruktur, vad betyder grundstruktur, förklaring, uttal och böjningar av grundstruktur.

Vad betyder och hur uttalas grundstruktur

Grundstruktur uttalas grund|strukt|ur och är ett substantiv.

Ordformer av grundstruktur

Singular

grundstruktur
obestämd grundform
grundstrukturs
obestämd genitiv
grundstrukturen
bestämd grundform
grundstrukturens
bestämd genitiv

Plural

grundstrukturer
obestämd grundform
grundstrukturers
obestämd genitiv
grundstrukturerna
bestämd grundform
grundstrukturernas
bestämd genitiv

Grundstruktur är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Grundstruktur på Engelska

 • basic structure

Hur används ordet grundstruktur

 1. Webbproducent – en yrkestitel för en person som ansvarar för den innehållsmässiga grundstrukturen på en webbplats. (källa)
 2. Fram till 1669 hade varje ämbete sina egna skrån. Grundstrukturen var däremot ofta likartad, skråna innefattade regler gällande brödernas inbördes förhållanden, anställningsförfaranden samt ordningsregler för de återkommande samlingarna. 1621 års General Embets Skrå utgjorde ett juridiskt ramverk till de befintliga skråna och reglerade framför allt sammankomsternas och ämbetens form samt statens representation. Från och med 1621 stipuleras att ett ämbete var tvunget att ha en reguljär samlingslokal med en tydlig skylt utanför byggnaden och att ämbeten skulle ledas av en ålderman med bisittare. (källa)
 3. Klorofyll är en komplex molekyl som är uppbyggd kring en ring av organiska ämnen med en magnesiumatom i mitten och en sidokedja som består av en alkoholmolekyl (fytol hos klorofyll typ a och b). Grundstrukturen har vissa likheter med hemoglobin i blodet hos djur, men där finns en järnatom i mitten istället för magnesium. (källa)
 4. Gudstjänstens grundstruktur är i stora stycken densamma i ortodoxa kyrkan, men kan vara svår att känna igen då musik och de enskilda momenten utformats på annat vis. Predikan förekommer inte alltid i ortodoxa gudstjänster (vanligast vid slutet). (källa)
 5. Musiken till den ursprungliga dansmenuetten hade en grundstruktur med två sektioner om vanligen åtta takter vardera, precis som i mycket annan dansmusik (däribland den svenska polskan): schematiskt uttryckt AB. Småningom började man upprepa första delen efter den andra, fast kanske med annan avrundning, så att man fick en ABA-form. Sådana menuetter kunde man sedan spela kedjevis, fortfarande helt som mycket annan dansmusik. Men efterhand började man också att kombinera två menuetter på samma tredelade vis: A(aba)B(cdc)A(aba), detta har sedan förblivit den klassiska menuettformen. Den mittre menuetten är då vanligen en kontrast till den yttre - oftast en lugnare, mera lyrisk sådan - och går ofta i en annan tonart eller använder andra instrument. Under Lullys tid blev det populärt att skriva denna mittsektion för en trio, Lully använde ofta två oboer och en fagott. Denna orkestrering av mittsektionen var ett övergående mode, men mittdelen kallas fortfarande trio. Man kunde också skriva en trio med samma melodi som huvudsektionerna, enbart med tunnare sättning: så gjorde Johan Helmich Roman i den menuett ur Drottningholmsmusiken som Bellman skrev sin Fredmans epistel nummer 9 till, "Käraste bröder, systrar och vänner". (källa)
 6. Texterna följer prosaisk struktur, och överstiger i regel inte 100 sidor och understiger sällan tre - då kallas de ofta istället novellett. Novellen bör vara av berättande karaktär samt vara kompositionellt enhetlig med en avslutande avrundning. Dessutom bör en rörelseriktning av episk grundstruktur äga rum - det vill säga, något bör hända. Många noveller har också en något överraskande avrundning med en slutpoäng. I jämförelse med romanen är novellen dock mindre episkt bred, och medan romanen ofta strävar att ge en sammanträngd tidsbild av samhällslivet eller av en persons hela utvecklingsgång så ger novellen ett intressant specialfall och arbetar helst med färdiga karaktärer. Novellen kan sägas vara en form, snarare än en genre. Även om novellen teoretiskt kan följa samma genremässiga indelning som romanen görs detta sällan, och det saknas en allmängiltigt gängse klassificering. Det har sannolikt att göra med att den mer kompakta modellen i mindre grad än romanen kan innehålla komplicerade intriger och utvecklingsförlopp som krävs för att särskilja de olika genrerna. (källa)
 7. Arketyper är medfödda, psykologiska grundelement som strukturerar psyket. Arketypen i sig är inte möjlig att föreställa sig, utan uttryckligen en hypotes Jung drar utifrån dess verkningar i typiska beteendemönster, gemensamma föreställningar, universella bilder, och så vidare. I själva verket talar Jung nästan alltid om arketypiska bilder snarare än arketyper i sig. Jung började reflektera över denna hypotes redan när han var läkare på mentalsjukhus, och fann att patienter hade fantasier och visioner som överensstämde med exempelvis obskyra nedteckningar av initiationsriter, och senare såg uppenbara innehållsmässiga likheter mellan exempelvis folksagor och moderna människors drömmar. Denna tänkta grundstruktur manifesterar sig alltså i universella bilder, i myter, sagor, drömmar, fantasier, etcetera. Men det rör sig inte om på förhand bestämda föreställningar ("Det vore en absurditet", enligt Jung), utan den medfödda tendensen att bilda föreställningar kring vissa motiv. Medan komplex är som motorer i det personligt omedvetna, är arketyper grundelement i det kollektivt omedvetna. (Se nedan för dessa begrepp.). (källa)
 8. Ftalocyanin kan bilda komplex med flera olika metaller, och utgör grundstruktur för några av de mest välanvända pigmenten bland kulörer i området blått till grönt, såsom kopparftalocyaninerna ftaloblått (PB15 – PB15:6) och ftalogrönt (PG7 och PG36). (källa)
 9. Den första stadsplanen "avrijtat anno 1695" av Johan Kempenschiöld omfattar några tomter efter åns södra sida och vid stranden. Stadens dåtida grundstruktur med kyrka och torg överensstämmer med dagens. (källa)
 10. En stor del av bebyggelsen i Vårberg är en del av det så kallade miljonprogrammet. Vårberg följer, vad det gäller trafikapparat och grundstruktur, i stort sett mönstret för hur efterkrigstidens förortssamhällen planerats. De skulle bilda sociala enheter som kunde liknas ett band av småstäder som, i Stockholms fall, uppfördes längs tunnelbanan (se Stadsplanering i Stockholm). Terrängen och möjligen även den stora andelen privata byggherrar har dock gett stadsdelen en speciell karaktär. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.