Händelse synonym, annat ord för händelse, vad betyder händelse, förklaring, uttal och böjningar av händelse.

Synonymer till händelse

Händelse översättning

Engelska

event, occurrence
sth. which occurs, happening, course of events, uneventful, event of world importance, accident, a historic event
chance, coincidence, accident
by chance

Hur används ordet händelse

  1. När dörren till en normaliserad bild av frikyrkan och dess historia öppnas inför ögonen på den allra bredaste publiken är det därför lätt att uppleva det som en händelse. (aftonbladet.se)
  2. I Sverige ingår kung Carl XVI Gustafs adjutanter i H.M. Konungens stab, som även förser kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip med adjutanter. Adjutanter tjänstgör också hos försvarsministern och överbefälhavaren. Om en lägre militär chef, till exempel vid en utlandsresa eller annan officiell händelse tillfälligt behöver en adjutant, utses i regel den yngsta officeren under chefens befäl till adjutant. (wikipedia.org)
  3. Sverige lade under kalla kriget upp stora förråd av gasmasker, från slutet av 1960-talet skyddsmasker och skyddskläder för civilbefolkningen. Riksdagen beslutade 1982 att hela befolkningen i händelse av krig, skulle kunna erbjudas skydd mot ABC-verkan. Dessa "folkskyddsmasker" (Folkskyddsmask typ 33B, som 1972 hade ersatt Folkgasmask 32) tillverkades av Forsheda AB i över sju miljoner exemplar tillsammans med skyddsjackor och skyddsväskor. Den del av befolkningen som inte fick skydd härigenom ansågs erhålla det genom försvarsmaktens försorg. För barn fanns det speciella kläder och även skydd som var anpassade för barnvagnar. 1994 när det kalla kriget var slut upphörde nytillverkningen av andningsskydd. (wikipedia.org)
  4. Hertz (Hz) är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter Heinrich Hertz. En hertz är en händelse per sekund. (wikipedia.org)
  5. Förtydligat kan en sensor beskrivas som den kompletta sammanställning som krävs för att detektera och kommunicera en viss händelse medan en transducer är den delen inom sammanställningen som detekterar inkommen information och avger den informationen som sedan kan utnyttjas av den kompletta sensorn. (wikipedia.org)
  6. Efter mindre än en vecka av rehabilitering klättrade Cobain över muren kring området och tog ett plan tillbaka till Seattle. En vecka senare, fredagen den 8 april 1994, hittades Cobain död av en elektriker i sin bostad i Seattle. Dödsorsaken var ett uppenbarligen självförorsakat hagelskott mot huvudet. I och med denna händelse upplöstes Nirvana. (wikipedia.org)
  7. En fest anordnas vanligtvis för att fira att en lycklig händelse eller ett årligen återkommande fenomen såsom födelsedag, midsommar eller då en stad firar årsdagen av då stadsprivilegierna utfärdades. I äldre tider har man ofta firat årliga återkommande gillen såsom skördegillen, eller efter en gemensam arbetsinsats som ett taklagsgille. (wikipedia.org)
  8. Troligen hade herulerna vissa band till södra Skandinavien: Enligt Jordanes hade de fördrivits från sina hem av danerna innan de deltog i folkvandringarna på kontinenten. Sålunda lät teorin, som emellertid beror på ett missförstånd av en dansk historiker av Jordanes' text i år 1773. Texten berörde enligt språkforskare en samtidshändelse på 500-talet. Det finns inga historiska källor eller arkeologiskt vittnesbörd alls som pekar på ett heruliskt ursprung i norr. Redan Lauritz Weibull reste tvivel om tolkningen 1925 och i dag tolkas det som en aktuell händelse. Både Jordanes och Prokopius skrev i Konstantinopel 551-553, där en deputation från den skandinaviska halvön anlände 548. Båda skrev om ett möte mellan daner och heruler. Runt 250 e.Kr. dök enligt Jordanes en grupp upp runt den nordöstliga bukten Azovska sjön - förmodligen bestående av goter, bosporaner och sarmater. Han kopplade även herulernas etymologi till området, så han kunde inte ha menat att de kom från Norden. Vid Svarta havet härjade de till en början även till havs tillsammans med goter, till dess att stammarna började bli oense. Herulerna besegrades av den östgotiske kungen Ermanarik och inordnades i hans stora rike i nuvarande Sydryssland. (wikipedia.org)
  9. Det förekommer även logiska slutledningar som brukar tas för bevis för historicitet, till exempel att vissa händelser kan inte förklaras på annat sätt än att en person existerat eller att en händelse ägt rum. (wikipedia.org)
  10. I Sverige är det inte längre allmänt förekommande att kvinnor niger utan det förknippas kanske främst med flickor som förväntas niga för vuxna. Inte heller vid det svenska hovet är längre så kallad hovnigning vanlig. En viktig händelse för detta var då svenska ministern Ulla Lindström inte utförde någon hovnigning för Storbritanniens drottning vid ett statsbesök i Sverige i juni 1956. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.