Håbrand Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder håbrand, varianter, uttal och böjningar av håbrand

Håbrand synonym, annat ord för håbrand, vad betyder håbrand, förklaring, uttal och böjningar av håbrand.

Vad betyder och hur uttalas håbrand

Håbrand uttalas hå|brand och är ett substantiv -en -ar.

Håbrand betyder:

Ordformer av håbrand

Singular

håbrand
obestämd grundform
håbrands
obestämd genitiv
håbranden
bestämd grundform
håbrandens
bestämd genitiv

Plural

håbrandar
obestämd grundform
håbrandars
obestämd genitiv
håbrandarna
bestämd grundform
håbrandarnas
bestämd genitiv

Håbrand är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet håbrand

  1. Håbrand (Lamna nasus), även sillhaj, är en art i underklassen hajar. Namnet sillhaj syftar på artens föda som företrädesvis består av sill och besläktade fiskarter.
  2. På grund av överfiskning under 1970-talet i norra Atlanten gick artens bestånd dramatiskt tillbaka. Först 2001 iakttogs en stabilisering av populationen. IUCN listar hela arten som sårbar (i nordöstra Atlanten och Medelhavet "akut hotad", i nordvästra Atlanten "starkt hotad"). I Washingtonkonventionen finns håbrand med i appendix II.
  3. Håbranden når en längd på upp till tre meter. Utseendemässigt påminner den om den vita hajen. Det antas att artens medellivslängd ligger vid 30 år. Håbranden skiljer sig från andra hajar i samma familj genom en vit fläck som pryder den bakre nederkanten på ryggfenan. I motsats till vithajen saknar håbranden också skyddande ögonlock.
  4. Håbranden livnär sig huvudsakligen av fiskar som lever i stim. Vid undersökningar av djurets maginnehåll hittades även delar av andra hajarter. Även kannibalism har dokumenterats.
  5. Inget fall är känt där en håbrand har attackerat en människa men på grund av djurets storlek är faran inte helt osannolik. Håbrand är en matfisk. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.