Handelsstad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder handelsstad, varianter, uttal och böjningar av handelsstad

Handelsstad synonym, annat ord för handelsstad, vad betyder handelsstad, förklaring, uttal och böjningar av handelsstad.

Vad betyder och hur uttalas handelsstad

Handelsstad uttalas handels|stad och är ett substantiv, böjs som ¹stad.

Ordformer av handelsstad

Singular

handelsstad
obestämd grundform
handelsstads
obestämd genitiv
handelsstaden
bestämd grundform
handelsstadens
bestämd genitiv

Plural

handelsstäder
obestämd grundform
handelsstäders
obestämd genitiv
handelsstäderna
bestämd grundform
handelsstädernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

handelsstan
bestämd grundform
handelsstans
bestämd genitiv

Handelsstad är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet handelsstad

  1. Kontrollen över kryddflödet gav dels stora vinster men också politisk makt. Korstågen gav de norditalienska handelsstäderna en möjlighet att slå sig in på kryddmarknaden som nu höll på att öppnas. Det fjärde korståget understöddes av venetianarna och i och med att Konstantinopel erövrades och förstördes i april 1204 fick man kontroll över Bysans kryddhandel. Handelsstädernas stöd till korstågen var kopplad till löften om privilegier i samband med orienthandeln vilket var en stor seger för Venedig, Genua och Florens. (källa)
  2. Under denna period var Enköping en viktig handelsstad. Man bedrev handel med Västmanland och Dalarnas bergslager vilkas produkter sedan skeppades vidare till Stockholm och Södertälje och var av stor vikt för den svenska krigsindustrin. Enköping var då gynnsamt som utskeppningshamn i Mälaren då en vik gick från sagda sjö långt upp i staden. Handeln med järnvaror blev mindre och mindre gynnsam under senare delen av 1500-talet då landhöjningen gjort att stadsviken krympt och till slut gjort den knappt segelbar. (källa)
  3. Hansestäder (i äldre handlingar ofta bara "städerna") var alla nordtyska handelsstäder, vilka direkt eller indirekt deltog i den tyska utrikeshandeln på Nord- och Östersjön, alltså inte bara de omedelbart vid sjön belägna, utan även många städer långt inne i landet, om de var av betydelse för varuhandeln utmed de stora flod- och landsvägarna till Nord- och Östersjön. Till Hansan hörde däremot inte sådana städer, som drev handel endast med varor, som omsattes bara inom Tyska rikets gränser eller som drev handel med utlandet annorlunda än sjöledes. (källa)
  4. Levantiner kallades förr ättlingar till européer som fötts i Levanten, i synnerhet om de hade österländska mödrar. De spelade en viktig roll i de levantiska handelsstäderna som köpmän och mäklare. (källa)
  5. Under 1812 års krig mellan USA och Storbritannien skickade britterna en styrka för att inta staden. General Andrew Jackson hade samlat en brokig skara mannar till stadens försvar, bland annat ska piraten Jean Lafitte och hans mannar ha avbrutit sin verksamhet för att hjälpa till. Krigets huvudslag utkämpades 8 januari 1815 där britterna led ett svårt nederlag. Av de 9 000 brittiska soldaterna dog 2 000. Då hade fred redan slutits två veckor tidigare i Gent, men nyheten hade inte hunnit nå den amerikanska kontinenten. Stadens befolkning ökade snabbt under de närmaste årtiondena efter denna strid. 1840 uppgick invånarantalet till 102 000, det vill säga en tiodubbling på 40 år. Staden var då USA:s fjärde största stad, landets största stad vid sidan om städerna vid Atlantkusten och därmed även Söderns största stad. Bakomliggande orsaker till tillväxten var att USA:s export fördubblades under denna period samt att järnvägar och kanaler byggdes till staden. Det senare förstärkte dess funktion som en av USA:s viktigaste handelsstäder. (källa)
  6. Bruket att använda växlar är gammalt. Redan på 1100-talet användes växlar i Norditaliens handelsstäder och i Norden omnämns de för första gången i lagstiftning i början 1600-talet. Modern växellagstiftning kan härledas från världsomfattade konventioner från 1930-talet. Växellagarna i de olika nordiska länderna har efter gemensamt lagstiftningsarbete i allt väsentligt samma innehåll. Idag finns många andra sätt att överföra pengar utan att bära runt på sedlar och mynt och bruket av växlar torde vara ganska litet i industrialiserade länder med moderna banksystem. Växlar var i Sverige tidigare mycket vanliga särskilt vid avbetalningskontrakt och i studentkretsar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.