Hederstitel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hederstitel, varianter, uttal och böjningar av hederstitel

Hederstitel synonym, annat ord för hederstitel, vad betyder hederstitel, förklaring, uttal och böjningar av hederstitel.

Vad betyder och hur uttalas hederstitel

Hederstitel uttalas heders|titel och är ett substantiv.

Ordformer av hederstitel

Singular

hederstitel
obestämd grundform
hederstitels
obestämd genitiv
hederstiteln
bestämd grundform
hederstitelns
bestämd genitiv

Plural

hederstitlar
obestämd grundform
hederstitlars
obestämd genitiv
hederstitlarna
bestämd grundform
hederstitlarnas
bestämd genitiv

Hederstitel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hederstitel

  1. Ursprungligen var abbot en hederstitel, som ursprungligen gavs åt varje äldre munk, men från 400-talet användes den uteslutande på klostrens föreståndare. Abboten hade rätt att kräva ovillkorlig lydnad av de övriga munkarna på klostret. Till en början fanns det inget krav att abbotarna skulle vara prästvigda vilket ändrades på 500-talet. I och med det sjunde ekumeniska mötet i Nicæa år 787 fick abboten rättighet att tilldela munkarna lägre prästerlig ordination, men de stod fortfarande själva i lydnadsförhållande till stiftets biskop. (wikipedia.org)
  2. Hedersdoktor, dr h.c. (latin: doctor honoris causa) är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet enbart som en utmärkelse, alltså utan att denne har avlagt doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden vid det aktuella universitetet. Vid vissa universitet gäller att hedersdoktorn antingen utanför det akademiska examinationssystemet ska ha utfört motsvarande prestationer eller ha utfört en för den vetenskapliga forskningen annars synnerligen gagnande gärning. De flesta hedersdoktorer är antingen forskare inom ett annat område som en fakultet som ett tvärvetenskapligt erkännande vill belöna, eller forskarkolleger som man såsom en markering av till exempel sina internationella kontakter vill knyta till sin arbetsgemenskap. I vissa fall handlar det om att ge akademiskt erkännande åt amatörforskare. Även populära kulturpersonligheter, till exempel musiker, författare och journalister kan kallas till hedersdoktorer. (wikipedia.org)
  3. En hederstitel eller honorärtitel kan tilldelas någon som under lång tid utfört något för samhället särskilt värdefullt, utan att formellt uppfylla allt det som egentligen krävs för titeln. Att befordras genom en hederstitel för inte med sig ekonomiska förmåner. En honorärtitel kan ses som en immateriell medalj. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.