Histogram Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder histogram, varianter, uttal och böjningar av histogram

Histogram synonym, annat ord för histogram, vad betyder histogram, förklaring, uttal och böjningar av histogram.

Vad betyder och hur uttalas histogram

Histogram uttalas histo|gram [-am´] och är ett substantiv -met; pl. histogram, best. pl. -men.

Histogram betyder:

Ordformer av histogram

Singular

histogram
obestämd grundform
histograms
obestämd genitiv
histogrammet
bestämd grundform
histogrammets
bestämd genitiv

Plural

histogram
obestämd grundform
histograms
obestämd genitiv
histogrammen
bestämd grundform
histogrammens
bestämd genitiv

Histogram är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet histogram

  1. Histogram är en sorts stapeldiagram som visar hur många det finns för varje egenskapsintervall.
  2. Histogrammet är ett sätt att ge överblick över hur en åtminstone ganska stor grupp objekt fördelar sig på de förekommande värdena i en viss dimension, till exempel en mätning som har utförts på alla objekten. Hela det förekommande värdeintervallet delas upp i ett antal delintervall. För varje del-intervall räknas antalet objekt som har ett värde som faller inom det del-intervallet. Detta värde återspeglas som höjden på en rektangel i diagrammet. Rektangelns bas är del-intervallet självt.
  3. Histogram kan också beskrivas som en grafisk framställning av tabulära mätdata (klassindelat material) där den axel som motsvarar definitionsmängden (vanligen den horisontella X axeln) är indelad i jämna intervall. Höjden av en stapel motsvarar mätvärdestätheten i motsvarande intervall och arean av varje stapel motsvarar därmed antalet mätvärden.
  4. I histogrammet motsvarar arean under hela grafen det totala antalet gjorda observationer, förutsatt att delintervallen har längden 1.
  5. Om klassbredderna görs mycket små (limes → 0) övergår histogrammet till funktionens integral.
  6. I histogrammet till höger presenteras resultatet av mätningar som gjorts på 509 objekt och som utfallit i värden mellan -3,5 och 3,5.
  7. Histogram (fotografering). (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.