Hovcharge Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hovcharge, varianter, uttal och böjningar av hovcharge

Hovcharge synonym, annat ord för hovcharge, vad betyder hovcharge, förklaring, uttal och böjningar av hovcharge.

Vad betyder och hur uttalas hovcharge

Hovcharge uttalas hov|charge [-å-] och är ett substantiv.

Hovcharge betyder:

Ordformer av hovcharge

Singular

hovcharge
obestämd grundform
hovcharges
obestämd genitiv
hovchargen
bestämd grundform
hovchargens
bestämd genitiv

Plural

hovcharger
obestämd grundform
hovchargers
obestämd genitiv
hovchargerna
bestämd grundform
hovchargernas
bestämd genitiv

Hovcharge är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hovcharge

  1. Fullständigt frigiven blev Seymour först efter hustruns död 1568, och han levde sedan i tillbakadragenhet till Jakob I:s tronbestigning, då han erhöll en hovcharge och 1605 sändes som ambassadör till Bryssel. (källa)
  2. Dorset innehade höga hovcharger, upphöjdes 1720 till hertig och var lordlöjtnant på Irland 1730–1737 och 1750–1755. Han var lordpresident 1745–1751. (källa)
  3. Ridderstolpes levnadsbana liknade till en början den äldre brodern Karl Johan Ridderstolpes, då han av föräldrarna bestämd för sjöyrket och antagen till underofficer vid Stockholms eskader idkade universitetsstudier, valde ämbetsmannavägen och 1749 ingick som extra notarie i Svea hovrätt. Här tjänstgjorde han dock helt kort för att mer odelat kunna ägna sig åt hovchargen, vari han inträdde som hovjunkare 1750. Tre år senare kammarherre, fick han 1762 med ständernas medgivande tur och befordringsrätt som ceremonimästare och kollegiiråd, blev 1766 överkammarherre och kallades 1787 av Gustaf III till riksråd. Två år därefter, när kungen befäst sin makt genom förenings- och säkerhetsakten och rådskammaren upplöstes, förflyttades Ridderstolpe såsom president till Bergskollegium, med bibehållande av sin rådslön, kallades 1796 till ledamot av konungens högsta domstol avgick ur densamma år 1809. (källa)
  4. Methuen blev efter sin far 1697 envoyé och 1706 ambassadör i Lissabon. Han slöt den 16 maj 1703 det fördrag, varigenom Portugal anslöt sig till de mot Frankrike allierade makterna, och sedermera biträdde han sin far vid de förhandlingar, som ledde till det så kallade Methuenfördraget. Hemkommen 1708, var Methuen medlem av underhuset 1708–10 och 1713–47 samt innehade flera gånger ministerämbeten och hovcharger i whigministärer till 1730. Han erhöll 1725 Knightvärdighet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.