Huvudavdelning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder huvudavdelning, varianter, uttal och böjningar av huvudavdelning

Huvudavdelning synonym, annat ord för huvudavdelning, vad betyder huvudavdelning, förklaring, uttal och böjningar av huvudavdelning.

Vad betyder och hur uttalas huvudavdelning

Huvudavdelning uttalas huvud|av|del|ning och är ett substantiv.

Ordformer av huvudavdelning

Singular

huvudavdelning
obestämd grundform
huvudavdelnings
obestämd genitiv
huvudavdelningen
bestämd grundform
huvudavdelningens
bestämd genitiv

Plural

huvudavdelningar
obestämd grundform
huvudavdelningars
obestämd genitiv
huvudavdelningarna
bestämd grundform
huvudavdelningarnas
bestämd genitiv

Huvudavdelning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet huvudavdelning

  1. Den norska marinen bestod före den stora omorganiseringen kring 2000 av tre vapenslag, flottan, kustartilleriet och kustbevakningen. I krigstid ingick även sjöhemvärnet. Nu består den av tre huvudavdelningar, marinen, marinens skolor och kustbevakningen. (källa)
  2. Byggningabalk är den huvudavdelning i 1734 års lag, som berör lantbruksförhållandena. (källa)
  3. I Finland är termerna fångvård och kriminalvård. De administreras av Brottspåföljdsverkets två huvudavdelningar: Fångvårdsväsendet/Vankeinhoitolaitos (fängelsestraff och häkten) och Kriminalvårdsväsendet/Kriminaalihuoltolaitos (frivård och ungdomsstraff). (källa)
  4. Förmögenhetsrätt är en huvudavdelning inom civilrätt. Den reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter. I de fall parterna är släkt med varandra kan dock familjerätten vara tillämplig. (källa)
  5. Salomonsson tog civilingenjörsexamen vid Avdelningen för skeppsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1973 och examen som mariningenjör vid Sjökrigsskolan 1974. År 1975 blev han kapten i Mariningenjörkåren samt tjänstgjorde under 1975 som marindirektör av första klassen vid Huvudavdelningen för marinmateriel i Försvarets materielverk (FMV-M) och 1975–1979 vid Ostkustens örlogsbas. År 1979 befordrades han till örlogskapten i Mariningenjörkåren och var sektionschef i Ostkustens örlogsbas 1983–1984. Han befordrades 1984 till kommendörkapten och var marindirektör av första klassen vid Projektsektionen i FMV-M 1984–1994, befordrad till kommendör 1993. Åren 1994–1997 var han chef för Fartygs- och underhållsavdelningen i FMV-M, varpå han var projektledare för korvett typ Visby 1998–1999, teknisk chef för fartygsbaserade system 2000–2003 och teknisk chef för sjöstridssystem 2003–2007. År 2003 befordrades han till flottiljamiral. (källa)
  6. Nordgren avlade studentexamen i Djursholm 1941 och civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1947. Han blev 1947 marinunderingenjör i reserven och senare samma år mariningenjör av andra graden i reserven. Han tjänstgjorde 1951–1958 i Ubåtsbyrån i Marinförvaltningen och blev 1953 mariningenjör av första graden. Åren 1958–1963 var han chef för Skrovsektionen i Fartygsavdelningen vid Marinkommando Ost och blev 1959 marindirektör av andra graden. Han blev 1963 marindirektör av första klassen med kommendörkaptens tjänsteklass och var lärare i förvaltningslära vid Kungliga Sjökrigsskolan 1963–1965 samt chef för Maskin- och elsektionen vid Ostkustens örlogsbas 1965–1969. Åren 1969–1986 tjänstgjorde han vid Huvudavdelningen för marinmateriel vid Försvarets materielverk: som chef för Ubåtsmaterielsektionen 1969–1974, som chef för Projektsektionen i Fartygsavdelningen 1974–1978 och som chef för Ubåtsbyrån 1978–1986. Han blev 1978 marindirektör av första graden i Mariningenjörkåren med kommendörs tjänsteklass samt överingenjör. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.