Huvudledning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder huvudledning, varianter, uttal och böjningar av huvudledning

Huvudledning synonym, annat ord för huvudledning, vad betyder huvudledning, förklaring, uttal och böjningar av huvudledning.

Vad betyder och hur uttalas huvudledning

Huvudledning uttalas huvud|led|ning och är ett substantiv.

Ordformer av huvudledning

Singular

huvudledning
obestämd grundform
huvudlednings
obestämd genitiv
huvudledningen
bestämd grundform
huvudledningens
bestämd genitiv

Plural

huvudledningar
obestämd grundform
huvudledningars
obestämd genitiv
huvudledningarna
bestämd grundform
huvudledningarnas
bestämd genitiv

Huvudledning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet huvudledning

  1. Vattnet går från vattenverken ut till områdena där de ska användas i stora huvudledningar. Där delas vattnet upp i mindre distributionsledningar som sedan delar sig till servisledningar och går vidare in till fastigheterna. Det finns två principer när det kommer till att dra ledningsnät, det ena är att bygga ett så kallat spridningsnät där vattnet sprids till stegvis mindre ledningar fram till fastigheterna och det andra sättet är att bygga ett cirkulationsnät, där vattnet kan flöda olika vägar för att nå samma punkt. Det är vanligt att bygga en kombination mellan båda näten. Huvudledningen anläggs vanligen som ett cirkulationsnät och distributionsnätet byggs oftast som ett spridningsnät. För att kunna leverera vatten 24 timmar om dygnet vill man ha en driftsäker distribution Uppstår problem på en viss plats vill man ha möjlighet att kunna stänga av ledningen där problemet har inträffat, därför utrustas ledningsnätet med ventiler. Fler ventiler gör att färre drabbas av en eventuell störning. Med ett cirkulationsnät kan vattnet ledas förbi störningen vilket ökar driftsäkerheten. Längre ut på nätet, eller i mindre orter, byggs vanligtvis endast ett spridningsnät. En störning drabbar då färre fastigheter och det blir en mer kostnadseffektiv dragning. (källa)
  2. Den grövsta ledningen till ett bostadsområde kallas huvudledning, flera decimeter i diameter. Från den utgår klenare servisledningar till stamledningarna inom området, från vilkar ännu mindre grenledningar går till respektive brukare (hus). Internt i hus används ledningar på ner till under 10 mm diameter till respektive tappningsställe (kran). Typiskt tillhör huvudledning och servisledning kommunen, och eventuella stamledningar bostadssamfällighet eller liknande. (källa)
  3. Flexibla foder, även kallad strumpinfodring, är en schaktfri metod av typ relining, som används vid renovering av avloppssystem, huvudledningar, servisledningar och brunnar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.